יום ראשון, 26 במאי 2013

פרויקט פרשת השבוע של הימין האמיתי פרשת בהעלתך

בס"ד שהשם ישמרנו ויעזרנו

מוזמנים להצטרף לימין האמיתי  


פרשת בהעלתך" וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר.   דַּבֵּר, אֶל-אַהֲרֹן, וְאָמַרְתָּ, אֵלָיו:  בְּהַעֲלֹתְךָ, אֶת-הַנֵּרֹת, אֶל-מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה, יָאִירוּ שִׁבְעַת הַנֵּרוֹת.   וַיַּעַשׂ כֵּן, אַהֲרֹן--אֶל-מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה, הֶעֱלָה נֵרֹתֶיהָ"

הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד באור הרעיון פרק יראת השם בתוך ביאור חשיבות יראת השם מסביר שתורה ללא יראת שמים היא חסרה את העיקר ונביא מדבריו המתקשרים למהות סיבת המנורה
"
ושלמה המלך, החכם מכל אדם, סיים את ספרו הגדול ספר קהלת בחכמה ובעצה ובתבונה זו: "סוף דבר הכל נשמע, את האלקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם". ואמרו חז"ל (שבת ל:): "מאי 'כי זה כל האדם'? אמר רבי אלעזר: כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה. ר' אבא בר כהנא אמר: שקול זה כנגד כל העולם כולו. שמעון בן עזאי אומר:... לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזה". דברים גדולים לימדונו חז"ל: שכל מטרת העולם היא רק כדי שהאדם ידע את ה', ודבר זה גם יכניס לתוכו יראה ואימה, ובזה ישעבד את האנוכיות ואת הגאוה שבו, ויקבל עליו עול מלכות ה'; וזה כל האדם, כל סיבת בריאתו. ומשום כך אמר דוד המלך ע"ה (תהלים קיא:י): "ראשית חכמה יראת ה', שכל טוב לכל עושיהם". ועוד אמר (שם קיב:א): "הללוי-ה,  אשרי איש ירא את ה' במצותיו חפץ מאד". וכן אמר שלמה בנו (משלי א:ז): "יראת ה' ראשית דעת...". הראשית, הדבר הראשון שצריך להיות בחכמת האדם ובדעתו כדי שיבין מה תפקידו ולאן הוא הולך, הוא יראת ה', שעבוד האנוכיות וקבלת עול שמים. אם זכה לזה, כל העולם שלו, ובלי זה - מוטב שלא נברא. ובלעדיה החכמה אינה אלא גאוה וקרדום לחפור בו, ואפילו תורתו אין לה הקדושה והענוה והטהרה שבלעדיהן אינה תורה. וכך אמרו חז"ל (יומא עב:): "מאי דכתיב (משלי יז:טז): 'למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין'? אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהן יראת שמים". והכוונה ברורה. וכי רצה הקב"ה סתם חכמה וגאונות בתורה, וכי צריך הוא פלפולים וסברות מבריקות ומתוחכמות? הרי כל החכמה שלו, וכמו שאין הוא צריך לאורה של המנורה כך אין הוא צריך לחכמת הת"ח. וכמו שאמרו חז"ל (שמות רבה לו:ב): "לא שאני צריך להם אלא שתאירו לי כשם שהארתי לכם", כך כאן, אין הקב"ה צריך את התורה, אלא לטובת בשר ודם נתנה להם כדי שישעבדו את האנוכיות שלהם וידבקו בו, ואם אין יראת שמים, הופכת התורה לסתם חכמה ומוטב שלא ילמדו אותה, ח"ו" ועיין שם.
ובפירוש המכבי ישעיהו פרק א:טז הרב מביא בתוך ביאור עניין ה'זַכות' שאדם צריך לשאוף אליה ולהטהר ולהזדכך דברים שמתקשרים לעניין המנורה
"כמו כן, המנורה שבאה לסמל אור ואש, את אור התורה וההדרכה ואת אש היסורים ומסירות הנפש, הודלקה על ידי "שמן זית זך כתית למאור" (שמות כז: כ; ויקרא כד: ב). והשמן למאור היה כולו זך מהכתישה הראשונה, כמו שאמרו חז"ל (מנחות פו.): "הראשון [הכתישה הראשונה] למנורה, והשאר למנחות". וכן אומר התנחומא (תצוה ד): "לא שאני צריך לאור בשר ודם הזהרתי אתכם על הנרות, אלא שתדעו מה חיבתכם לפני... לא שאני צריך לנר אלא 'ויקחו אליך' (שמות כז: כ), בשבילך" — להאיר לך" ועיין שם.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"קַח, אֶת-הַלְוִיִּם, מִתּוֹךְ, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וְטִהַרְתָּ, אֹתָם... וְהִבְדַּלְתָּ, אֶת-הַלְוִיִּם, מִתּוֹךְ, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וְהָיוּ לִי, הַלְוִיִּם... כִּי לִי כָל-בְּכוֹר בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל, בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה:  בְּיוֹם, הַכֹּתִי כָל-בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, הִקְדַּשְׁתִּי אֹתָם, לִי.  וָאֶקַּח, אֶת-הַלְוִיִּם, תַּחַת כָּל-בְּכוֹר, בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל...זֹאת, אֲשֶׁר לַלְוִיִּם:  מִבֶּן חָמֵשׁ וְעֶשְׂרִים שָׁנָה, וָמַעְלָה, יָבוֹא לִצְבֹא צָבָא, בַּעֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד"
עיין בתוך מה שהבאנו בעניין הכהנים בפרשת אמור.ומה שהבאנו בפרשת במדבר בעניין שלא יכריתו את שבט משפחות הקהתי.ובפרשת נשא בעניין כל הבא לצבוא צבא
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה בְמִדְבַּר-סִינַי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן--לֵאמֹר.  וְיַעֲשׂוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-הַפָּסַח, בְּמוֹעֲדוֹ.  בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר-יוֹם בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה בֵּין הָעַרְבַּיִם, תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ--בְּמֹעֲדוֹ; כְּכָל-חֻקֹּתָיו וּכְכָל-מִשְׁפָּטָיו, תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ"
פסח
בקשר למהות קרבן הפסח,ראוי לעיין במהות הפסח הראשוני,השה שבני ישראל נצטוו לשחוט במצרים,ששמו את דמו על משקופי בתיהם והשם פסח על בתיהם בהכותו כל בכור בארץ מצרים  
הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד באור הרעיון פרק מסירות נפש כותב
"וכן ראינו במצרים, שהקב"ה דרש מבני ישראל בטחון מלא כדי לקדש את שמו בעולם, וכך ציוה להם (שמות יב:ג,ו-ט): "בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית... והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבַיִם; ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף... ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו; אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, ראשו על כרעיו ועל קרבו".
כל המצוה הזאת של קרבן פסח במצרים, עניינה בטחון בה' וקידוש שמו מול סכנה איומה ונוראה. הרי השה היה אליל מצרים, "יראתו", פולחנו וקדוש לו, ואפשר לתאר את זעמם כאשר ראו איך לוקחים בני ישראל את אלילם, ומבזים אותו בקשירה למִטה מהעשירי בחודש ועד לי"ד בחודש, ואחר כך שוחטים אותו ואוכלים אותו בחגיגיות. על פי כל כללי ההגיון היו צריכים המצרים לעלות על בני ישראל ולחסלם. יתבונן כל אחד מישראל השוהה בגלות, מה היו עושים הגויים לישראל הגרים בארצותיהם תחת שלטונם, אילו היו מבזים בפרהסיה את אמונתם? אך דוקא אמונה ובטחון אלו דרש הקב"ה מבני ישראל - אמונה ובטחון שהוא יוכל להגן עליהם מפני אויביהם ושונאיהם. וז"ל המכילתא (בא, מסכת דפסחא ה): "'והיה לכם למשמרת' (שמות יב:ו) - למה נאמר? לפי שנאמר (שם:כא): 'משכו וקחו לכם צאן' וגו', אמרו לו ישראל למשה רבינו, 'הן נזבח את תועבת מצרים [לעיניהם ולא יסקלונו]' (שם ח:כב)? אמר להן: מן הנס שהוא עושה לכם במשיכתו [כלומר, בבזיון שאתם עושים לאלילם במשיכה וקשירה לארבעה ימים, והם לא יוכלו לעשות כלום], אתם יודעים מה בשחיטתו". וכן אמרו חז"ל (לקח טוב, שמות יב:ו): "'והיה לכם למשמרת' - לפי שהיו ישראל במצרים מניחין את המילה, כדי למצוא חן בעיני המצריים, לפיכך 'הפך לבם לשנוא עמו' (תהלים קה:כה). כיון ששחטו את פסחיהן היו המצריים חורקין עליהם שיניהם, ולא היו יכולין לומר כלום, כי נפל פחדם עליהם. מיד אמר להם משה רבינו: 'וכל ערל לא יאכל בו' (שמות יב:מח). אמרו, מה נעשה אם נניחנו שלא לקיים מצות הקב"ה, הרי המצריים הורגים אותנו על ששחטנו את תועבותם. מיד מלו כולם, והיה מתערב דם פסחיהם ודם הברית, לקיים מה שנאמר 'ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי' (יחזקאל טז:ו) - דם מילה ודם פסח".
וכן במדרש הגדול ובמכילתא דרשב"י (שמות שם): "'והיה לכם [למשמרת]'... שיהיו קשורין בכרעי המטה ומצריים נכנסין ורואין אותן ונפשם יוצאה שהיו יראים [עובדים] לטלאים, וכן הוא אומר (שמות ח:כב): 'הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו'". וכן בפסיקתא דרב כהנא (פרשת החודש דף נה): "מלמד שהיו קשורים לכרעי מטותיהם של ישראל מבעשור, והיו המצריים נכנסין ורואין אותם, ונפשם פורחת מעליהם. רבי חייא בריה דרב אדא דמן יפו אמר: 'משכו וקחו לכם צאן [למשפחותיכם]' (שם) - שיהא כל אחד ואחד מכם מושך אלוהות של מצרים ושוחטו לפניו [לפני המצרי], ודרגיש ליה ימלל [כלומר, מי שרגיש וכועס, ידבר]".
 ולזכר הבטחון וקידוש השם הזה, ובזכותו, קרע להם ה' את הירדן, וזכותו עמדה להם בימי המן, שכל אלה היו סמלי בטחון בה'. וז"ל פסיקתא דרב כהנא (שם): "לקיחתו [של השה] עמדה להם בירדן, ואכילתו עמדה להם בימי המן". יתר על כן: הקב"ה קבע את תהליכי קרבן הפסח לזכר הבטחון הגדול ביותר שהיה יכול להיות - נכונות אברהם אבינו לשחוט את בנו יצחק בעקדה. וז"ל מדרש חדש על התורה (רכ, מובא בתורה שלמה שמות יב:ו, אות ע): "כשם שעשה באברהם אבינו, שאמר לו (בראשית כב:ב): 'קח נא את בנך', קשר לו את האיל מאותה שעה [כלומר, כאשר ראה הקב"ה שאברהם אבינו מוכן לבטוח בו ולשחוט את בנו, כבר הכין את האיל במקום יצחק וקשרו], ונתאחר ג' ימים, שנאמר (שם:ד): 'ביום השלישי'. לפיכך אמר להם הקב"ה: הקדימו אתם וקִשרו את הפסח מבעשור, כדי שתהיו נזכרין לפני כאבותיכם...". הרי, שהבטחון האמיתי בהקב"ה על ידי עם ישראל, קשור אך ורק במסירת נפש מול סכנת המוות.
דבר זה מתבטא גם במה שציווה ה' לתת את דם השה על שתי המזוזות ועל המשקוף, שיש בזה מחלוקת אם נתנו מבפנים או מבחוץ, כמו שמצאנו במכילתא (שם ו), שרבי ישמעאל ורבי נתן מפרשים שנתנו את הדם מבפנים, בבית, אך רבי יצחק חולק וז"ל: "לעולם מבחוץ כדי שיהו המצריים רואין ומיעיהן מתחתכין". ויונתן תירגם לפי רבי יצחק, וז"ל (שמות יב:ז): "ויסבון מן דמא ויתנון על תרין סיפייא ועילוי מסקופא עלאה מלבר". וכל זה להגדיל את בטחוננו בהקב"ה כאשר היינו מתגרים במצרים.
זאת גם הסיבה לאופן האכילה שציוותה עליה התורה (שמות יב:ט): "אל תאכלו ממנו נא... כי אם צלי אש", כמו שמסביר הזהר (ח"ב יח., בתרגום עברי): "'ובאלהיהם עשה ה' שפטים' (במדבר לג:ד)... אמר רבי אלעזר: אלוה של מצרים שה היה, וציווה הקב"ה לעשות בו שפטים לשרוף אותו באש כמה דאת אמר (דברים ז:כה): 'פסילי אלהיהם תשרפון באש', כדי שיהא ריחו נודף. ועוד 'ראשו על כרעיו ועל קרבו' (שמות יב:ט)...". וז"ל דעת זקנים מבעלי התוספות (שמות שם): "פירש ראב"ע, דלפי שתועבת מצרים תזבחו, שמא תאמרו לא נצלהו כל צרכו פן ירגישו בו המצרים - ת"ל 'אל תאכלו ממנו נא'. ושמא תאמרו נבשלנו ונכסנו בקדרה - ת"ל 'ובשל מבושל'. ושמא תאמרו לחתוך הראש והכרעים ואל יכירו מה זאת - ת"ל 'ראשו על כרעיו ועל קרבו'".
הכלל ברור: הקב"ה רצה לקבוע לישראל את היסוד של בטחון בו מול כל כח בשר ודם שבעולם; שאין כח בעולם שיכול לעמוד נגד ישראל כשעושה את רצונו של מקום, ושאין לפחד כלל מהגויים, ולא משום מלך ומלכות ולוּ החזקים ביותר. בטחון בה' מורכב משני חלקים: האחד, שהקב"ה הוא כל יכול ואין דבר היכול לעמוד בפני רצונו; השני, שחייבים להאמין בו ולהשליך רק עליו את יהבֵנו, ואסור באיסור האיסורים לסמוך על בשר ודם. וז"ל רבינו בחיי בכד הקמח (ערך בטחון): "ומענין הבטחון - שלא יבטח באדם כלל. ויֵדע באמת כי אין בשר ודם יכול להיטיב לו ולהצילו זולתי אם יגזור ה' יתברך, כענין שנאמר: 'ארור הגבר אשר יבטח באדם' (ירמיהו יז:ה), וכתיב: 'ברוך הגבר אשר יבטח בה'' (שם:ז), וכתיב: 'חִדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא' (ישעיהו ב:כב). ואין בשר ודם יכול להצילו או להרע לו, כענין שאמר דוד ע"ה: 'באלקים בטחתי לא אירא' וגו' (תהלים נו:יב), וכתיב: 'ה' אורי וישעי ממי אירא' (תהלים כז:א)
"
בצופה ומנהיג ,"אמונה - שחיטת הע"ז",משוכתב משיעור הרב:
" על כן אודך בגויים ה' ולשמך אזמרה" (תהלים יח:נ) - דוד המלך קובע כלל: התפקיד המרכזי של כל יהודי הוא להודות ולהלל לה', ובכלל להפיץ את שם ה' בעולם. "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו" (ישעיהו מג:כא) - שהכל ידעו את ה'. הבעיה היא איך היהודי יספר את תהילת ה' כאשר הוא עצמו אינו בדיוק מאמין. עניין סיפור תהילתו הוא לפרסם שהוא כל יכול. "אמרו בגויים ה' מלך, אף תכון תבל בל תמוט, ידין עמים במישרים" (תהלים צו:י(. אדם אינו מסוגל להלל לה' אלא אם כן הוא עצמו מבין ומאמין. לכן הקב"ה מההתחלה ניסה להחדיר בנו את האמונה בו, עוד במצרים. בפרשת בא, בקרבן פסח, ב"טקס" המרכזי של שחיטת השה, דווקא שם הקב"ה עומד על זה שהוא יקבע על ידי אותו שה את האמונה בו ללא פקפוקים.
"ואכלו את הבשר בלילה הזה..." (שמות יב:ח). השה היה האליל של הגויים, וכשה' שופט אומה, הוא נפרע קודם מאלוהיה, ולכן הוא מתחיל להשפיל את האליל - השפלת העבודה זרה תוביל למחיקתה, תוציא מלב העובד אותה את האמונה בה. אם אנו רוצים לבטל רעיון שקר של עבודה זרה, צריך להשפיל אותו, כמו שאת רוממות ה' צריך לפאר ולשבח. כשקורה ח"ו להפך, כשאנו מושפלים, הגויים אומרים: "איה נא אלוקיכם" (תהלים קטו:ב).
  ארבעה ימים קודם השחיטה, נצטוו ישראל לקחת את השה, האליל של המצרים, אשר בארצם הם ישבו כמיעוט, חלשים ועבדים. הקב"ה אומר: עכשיו אני רוצה להשפיל את האליל, ולכן אני מצווה לקשור את האליל למיטה. עובר המצרי ושואל: מה זה? ועונים לו: תרגע, בעוד ארבעה ימים אנו שוחטים אותו ואוכלים אותו. נתאר לעצמנו את התגובה של העם כשמשה בא ואומר להם את זה - פחד. אך ה' אומר שכך זה צריך להיות: אנו חייבים להשפיל אותם כי רק כך אנו יכולים לרומם את שם ה'. ובזה מוכח כי השה, האליל, אינו כלום, ורק לה' יש כח ומשמעות.
 "צלי אש" - לא נא, לא מבושל בתוך קדירה - זה חייב להיות בגלוי. זה גם חייב להיות שלם, לא חתוך בצורה שלא ידעו מה זה, אלא "ראשו על כרעיו ועל קרבו" (שמות יב:ט). פירש דעת זקנים: "דלפי שתועבת מצרים תזבחו, שמא תאמרו לא נצלהו כל צרכו פן ירגישו בו המצרים - ת"ל 'אל תאכלו ממנו נא'. ושמא תאמרו נבשלנו ונכסנו בקדרה - ת"ל 'ובשל מבושל'. ושמא תאמרו לחתוך הראש והכרעים ואל יכירו מה זאת - ת"ל 'ראשו על כרעיו ועל קרבו'". "תורה שלמה" מביא כתב יד של הרמב"ם בהלכות פסחים (פרק ח) כך: "טעם למה ציוה לנו ה' יתברך אכילת בשר פסח צלי, מצאתי כתוב: שיהא ריחו הולך ונודף בחוטמם של  מצרים, שידעו שאנו אוכלים את יראתם. ומה שציוונו לאוכלו צלי אש ראשו על קרבו וכרעיו, למה ליה? שיהא ניכר לעיניהם של מצרים, ולא הצילו עצמם מהשחיטה, וכל זה דרך ביזיון ליראתם של מצרים". קשה להאמין באליל כשהוא במצב של ביזיון. ולכן, להבדיל, אצלנו בשואה, הרבה עזבו את האמונה. ההשפלה גורמת לחוסר אמונה. אמונה היא יסוד היהדות.
    ולכן צריך להסתכל במעשי אבותינו - מעשה אבות סימן לבנים. אנו שמים דגש על לימוד התנ"ך כי אנו רוצים להבין את מעשי אבותינו. אנו צריכים לשים אותם לנגד עינינו, כי הם הדוגמה האמיתית להנהגה שה' רוצה. ההנהגה הרצויה היא רק כשהעם והמנהיג חיים בארץ ישראל, עם נורמלי, לא עם בגלות מלא תסביכים ופחד מהגוי. בארץ ישראל אפשר להינצל מהתסביכים, מה שאין כן בין הגויים. האמת צמחה דווקא מתוך הגדולים השפויים שחיו כאן בארץ, ודווקא מאנשים אלה רואים לטוב או ללא טוב את הרעיון היהודי - ובמיוחד האמונה. אין יהודי "דתי" שלא יגיד לך "אני מאמין". כביכול, כולם מאמינים. אבל למעשה הם אינם כולם מאמינים".
ועיין שם עוד ובצופה ומנהיג "פסח / אמונה" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"בְיוֹם, הָקִים אֶת-הַמִּשְׁכָּן, כִּסָּה הֶעָנָן אֶת-הַמִּשְׁכָּן, לְאֹהֶל הָעֵדֻת; וּבָעֶרֶב יִהְיֶה עַל-הַמִּשְׁכָּן, כְּמַרְאֵה-אֵשׁ--עַד-בֹּקֶר.  טז כֵּן יִהְיֶה תָמִיד, הֶעָנָן יְכַסֶּנּוּ; וּמַרְאֵה-אֵשׁ, לָיְלָה.  יז וּלְפִי הֵעָלוֹת הֶעָנָן, מֵעַל הָאֹהֶל--וְאַחֲרֵי-כֵן, יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וּבִמְקוֹם, אֲשֶׁר יִשְׁכָּן-שָׁם הֶעָנָן--שָׁם יַחֲנוּ, בְּנֵי יִשְׂרָאֵל ".
הענן מסמל כמה דברים חשובים ובתוכם את התורה, הרב כתב בפירוש המכבי שמות קטעי פירושים יז:ח-ט "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע: בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק.... וז"ל רש"י: "צא מן הענן והלחם בו [בעמלק]". כלומר - צא מאהל מועד ומענני הכבוד ששם אתה יושב ולומד תורה בהתמדה, ולך להילחם, כי בשעה שקמים שונאים על ישראל, מלחמת מצוה היא, ולא עת תלמוד תורה היא"
כמו כן הענן מסמל את האמונה של הצדיק, הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד בפירוש המכבי שמואל א ט:יב:
"...יש [ביתו של הרואה נמצא כאן] הנה לפניך, מהר עתה, כי היום בא לעיר... הרד"ק מביא: "יש בו דרש (פסיקתא דרב כהנא, פרשת פרה, דף לח:  ): אמרו לו: תראה הענן קשור על פתחו...". ענין הענן הזה מעניין, שהרי גם כשהלך אברהם לעקידת יצחק, ראה ענן קשור על ההר, וענן היה גם קשור על פתח אהלה של שרה ונעלם כשמתה עד שרבקה באה. ונראה לי שזה סימן האמונה של הצדיק, שעל אף שיש ענן וחושך, והוא אינו רואה את האור, בכל זאת הוא מאמין. כך כתוב (שמות יט:  ט): "...הנה אנכי בא אליך [בסיני] בעב הענן...". וכתוב (שמות כ:  יח): "ויעמד העם מרחֹק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלקים" — הענן הוא חושך וערפל, ובכל זאת הנביא ניגש אליו, על אף שהעם עומד מרחוק מחוסר אמונה."
ובאור החיים הקדוש זצוק''ל מסביר את עצם סיבת איזכור הנהגות הענן כאן
" כל ימי וגו' ובהאריך - בא הכתוב לסדר כל בחינת הנהגות הענן וללמד שבחן של ישראל שהיו חפצים באשר יחפוץ ה'. והתחיל בענין אריכות זמן החניה, ואמר כל ימי אשר ישכון הענן יחנו, פירוש יחפצו לחנות, ולזה לא אמר חנו... והוסיף לומר ובהאריך וגו', לומר שאפילו יאריך כל כך ימים רבים אף על פי כן יחנו. ואומר ושמרו וגו', לומר כי מלבד שהיו חונים כל זמן וכו' עוד מודיע כי לא היו עושים הדבר לצד שהיו חפצים בשבת ולא בהילוך, אלא לצד שמירת דבר ה'. והוא אומרו ושמרו וגו' הגם שהם ימים רבים. ואומרו ולא יסעו ולא אמר ולא נסעו לשלול בחינת החושב, כאלו אמר ולא יחפצו ליסע. (במדבר ט יח) "
ועיין בפירושי התורה של הרב דון יצחק אברבנאל זצוק''ל והרמב"ן זצוק"ל שמפרשים גם כעין זה
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר.   עֲשֵׂה לְךָ, שְׁתֵּי חֲצוֹצְרֹת כֶּסֶף--מִקְשָׁה, תַּעֲשֶׂה אֹתָם; וְהָיוּ לְךָ לְמִקְרָא הָעֵדָה, וּלְמַסַּע אֶת-הַמַּחֲנוֹת.   וְתָקְעוּ, בָּהֵן--וְנוֹעֲדוּ אֵלֶיךָ כָּל-הָעֵדָה, אֶל-פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד.   וְאִם-בְּאַחַת, יִתְקָעוּ--וְנוֹעֲדוּ אֵלֶיךָ הַנְּשִׂיאִים, רָאשֵׁי אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל.  ה וּתְקַעְתֶּם, תְּרוּעָה--וְנָסְעוּ, הַמַּחֲנוֹת, הַחֹנִים, קֵדְמָה.   וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה, שֵׁנִית--וְנָסְעוּ הַמַּחֲנוֹת, הַחֹנִים תֵּימָנָה; תְּרוּעָה יִתְקְעוּ, לְמַסְעֵיהֶם.  וּבְהַקְהִיל, אֶת-הַקָּהָל--תִּתְקְעוּ, וְלֹא תָרִיעוּ.   וּבְנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים, יִתְקְעוּ בַּחֲצֹצְרוֹת; וְהָיוּ לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם, לְדֹרֹתֵיכֶם.   וְכִי-תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם, עַל-הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם--וַהֲרֵעֹתֶם, בַּחֲצֹצְרֹת; וְנִזְכַּרְתֶּם, לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם, וְנוֹשַׁעְתֶּם, מֵאֹיְבֵיכֶם.   וּבְיוֹם שִׂמְחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם, וּבְרָאשֵׁי חָדְשֵׁיכֶם--וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרֹת עַל עֹלֹתֵיכֶם, וְעַל זִבְחֵי שַׁלְמֵיכֶם; וְהָיוּ לָכֶם לְזִכָּרוֹן לִפְנֵי אֱלֹהֵיכֶם, אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם.  "

דבר מעניין מלמדנו בעל הטורים זצוק''ל בעניין החצוצרות
'' שתי חצוצרות. כנגד אברהם ויעקב שעשו מלחמה באומות ונצחום''
הרב מאיר כהנא זצוק''ל הי''ד בפירוש המכבי ישעיהו א:יד בתוך ביאור שהשם יתברך מואס באסיפות לשם מצוה (חודש,מועד וכו') שבאים עם רשעות ואי היזכות מהעוול כתב
"והעונש הוא מדה כנגד מדה: הפכתם את חודשיכם ומועדיכם לתועבה ולצביעות, ולכן אביא עליכם את האויב שיחריב את ארצכם ויגזול את העושר שרכשתם ע"י גזל ועושק הדל, וזה במקום הבטָחָתי (במדבר י: ב,ט_י): "עֲשֵה לך שתי חצוצרֹת כסף... וכי תבֹאו מלחמה בארצכם על הצר הצֹרר אתכם והֲרֹעתם בחצֹצרֹת ונזכרתם לפני ה' אלקיכם ונושעתם מאֹיביכם. [ובאותם חצוצרות שיעלו לכם לישועה מהאויב, תריעו גם בחגיכם: ] וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשֵכם ותקעתם בחצֹצרֹת על עֹלֹתיכם... והיו לכם לזכרון לפני אלקיכם...". כלומר, תִּקעו על העולות של צדק ויושר שהבאתם, ובזה תגידו: הנה, לא פרקנו עול, אלא בקבלת עול מלכות שמים הבאנו את העולה כדי שנתעלה; ועתה שא את חטאינו ושא את פניך אלינו. אבל בגלל חטאותיכם, שנשאתם לשוא נפשי ופרקתם עול בצביעות ובשקר ובמרמה, לא תעלו לבית ה' ברצון ה' אלא תרדו. וכן נאמר (תהלים כד: ג_ד): "מי יעלה בהר ה'... אשר לא נשא לשוא נפשי". הקב"ה רוצה שעבוד מלא ודבקות מלאה של: "צמאה לך נפשי" (תהלים סג: ב), ואז, כאשר: "אליך ה' נפשי אשא" (שם כה: א), יהיה הקב"ה מוכן לשאת לכם פנים ולשאת את חטאכם, ואז תראו בישועת ה' כאשר הוא ישא נס על ההרים, כמו שכתוב (לקמן יח: ג): "כל יֹשבי תבל ושֹׁכני ארץ, כנְשֹׁא נס הרים תראו"...".
עוד בפירוש המכבי דברים לא:כח מביא הרב שהחצוצרות סמל מלכות ראה שם.
ובצופה ומנהיג בשיעור המשוכתב ' מנהיג / ענווה וחצוצרה' הרב פונה לתלמידי הישיבה ואומר
"  הרמב"ם בהלכות תענית (א:א) פסק: "מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור", ומצווה לעשות חצוצרות להקהיל בהם את העם - על כל צרה מריעים בחצוצרות. כתוב בספרי (פרשת בהעלותך פיסקא עב): "למה נאמרה פרשה זו? לפי שהוא אומר 'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו' (במדבר ט:כ,כד). שומע אני, הואיל ונוסעים על פי הדיבור וחונים על פי הדיבור, יכול לא יהיו צריכים חצוצרות? תלמוד לומר עשה לך [וגו'], מגיד הכתוב שאף על פי שנוסעים על פי ה' וחונים על פי ה', צריכים חצוצרות". אף על פי שנוסעים וחונים על פי ה', מכל מקום עם ישראל צריך חצוצרות שיעוררו אותו.אתם החצוצרות של עם ישראל. אם יש בעיה, אתם קמים כמו חצוצרות. "וכי תבואו מלחמה בארצכם... והרעותם בחצוצרות" (במדבר י:ט) - אתם מתריעים נגד אויב, אבל אתם נוסעים וחונים על פי ה' תמיד. ותעשו את זה במסירות נפש ובקידוש השם.

אנו הקמנו את הישיבה כדי שתהיה סמל לרעיון היהודי האמיתי. בעז"ה אתם תהיו המחנכים, הרבנים של כל עם ישראל, אתם תהיו המנהיגים - החצוצרות. והעיקר: על פי ה', בהבנה שאנו גם גדולים וגם קטנים - שילוב גאווה של תורה עם שפלות של תורה.

סיימנו שנה ראשונה של הישיבה. מי ייתן שנראה מאות ואלפים שיצאו מהישיבה עם הרעיון האמיתי. אל תיראו ואל תפחדו מאף אחד. אין בשר ודם שכדאי לפחד ממנו, אבל צריך תמיד לפחד מהקב"ה - חזקו ואמצו!
"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"וַיְהִי בִּנְסֹעַ הָאָרֹן, וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה:  קוּמָה יְהוָה, וְיָפֻצוּ אֹיְבֶיךָ, וְיָנֻסוּ מְשַׂנְאֶיךָ, מִפָּנֶיך וּבְנֻחֹה, יֹאמַר:  שׁוּבָה יְהוָה, רִבְבוֹת אַלְפֵי יִשְׂרָאֵל"
ספרי, בהעלותך פד: "'קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך' (במדבר י:לה), וכי יש שונאים לפני מי שאמר והיה העולם? אלא מגיד הכתוב שכל מי ששונא את ישראל כמי ששונא את המקום"
הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד באור הרעיון פרק הגאולה האדירה בידינו :
"הקב"ה מתאווה לבטחון זה, שיביא את ישראל לבידוד ולהסתמכות רק על הקב"ה. זה יפתח בפניו את שערי קידוש השם, ויביא אותו חיש מהר לצעוד בנקמה וחרון אף נגד הגוים, להושיע את ישראל ולמלוך על כל העולם כולו. ואוי לנו שאין אנו מבינים כמה הגאולה בידינו, וכמה הקב"ה, כביכול, גם הוא בידינו. הפסוק אומר (קהלת ח:ד-ה): "באשר דבר מלך שלטון ומי יאמר לו מה תעשה; שומר מצוה לא יֵדע דבר רע". ואמרו על זה חז"ל (ילקוט שמעוני, תהלים פג, תתלב): "'אלקים, אל דָמי לך, אל תחרש ואל תשקוט א-ל' (תהלים פג:ב) - זה שאמר הכתוב: 'באשר דבר מלך' וכו' -הצדיקים אומרים להקב"ה מה תעשה. אומרים לו 'קום', והוא קם, שנאמר: 'קומה ה'' (במדבר י:לה); אומרים 'שוב', והוא שב, 'שובה ה' רבבות אלפי ישראל' (שם:לו); אומרים לו 'אל תישן' - 'עורה למה תישן' (תהלים מד:כד) - והוא מתעורר, שנאמר (שם עח:סה): 'ויקץ כישן ה''; 'אל דמי לך' - והוא שומע, שנאמר (ישעיהו מד:כו): 'מקים דבר עבדו'. וכן ישעיהו אומר (שם סב:ו-ז): 'המזכירים את ה', אל דמי לכם ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהלה בארץ'". זהו יסוד עצום זה בגאולת ישראל, ואלמלא חז"ל אמרוהו אי אפשר היה לאומרו: הצדיק - מי שמאמין, שבוטח בהקב"ה בבטחון תמים ושלם בכך שהוא משליך מעליו כל פחד בשר ודם ומוכן לעשות מצוות שיביאו לבידוד ול"בדד" - מכריח, כביכול, את הקב"ה להתעורר ולהביא את הגאולה. משום כך, סיים דוד המלך ע"ה את הפרק דלעיל, בפסוק (תהלים פג:יט): "וידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ".

ואם תשאל, מדוע מאפשר הקב"ה לבשר ודם לגזור עליו? הסיבה פשוטה: הרי הקב"ה רוצה ומתאווה לקדש את שמו המחולל יום יום ע"י הגוים, אלא שהוא דורש מישראל לקדש את שמו תחילה ע"י אמונה ובטחון תמימים ושלמים. והבטחון שהוא דורש הוא דוקא אחיזת ישראל במצוות מסוכנות ומפחידות שגורמות לישראל להיות בבידוד, לבד, מול הגוים, שרק זה מוכיח את אמיתות הבטחון. אז, כאשר יקדשו ישראל את השם בבטחון תמים ושלם המוכיח שהם בוטחים רק בהקב"ה, יֵצא הקב"ה בחרון אפו ובנקמתו נגד הגוים המחללים את שמו, ובכך הוא יושיע גם את ישראל וגם את עצמו, כביכול.

אם כן, מעשי בטחון תמימים ושלמים מקדשים שם שמים, מוחקים את חילול השם הנורא הנעוץ בפחד מהגוים, ומכשירים את הדרך לגאולה הנהדרת של "אחישנה". מה הם, איפוא, המעשים האלה? הנני מונה אותם, ידידי, ותחרוט אותם על לוח לבך ותזעקם בראש חוצות לעם ישראל, בטרם יפקוד אותנו, ח"ו, עונשו הגדול והנורא של הקב"ה"  ועיין שם
ועוד בעניין הקימה,באור הרעיון פרק נקמה :
"כי כאשר נעשה עוול בעולם, והרשעות ומלכות הזדון שולטות וחומסות ומדכאות את הצדיק והנקי, אך טבעי לאדם להרהר ולשאול את הקב"ה, אַיכָה! בתקופה של הסתר פנים, צצים הספק והכפירה ח"ו, כמו שכתוב (דברים לא:יז): "והסתרתי פני מהם והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה". ואין נראה מה שפירשו רוב המפרשים, שמדובר כאן בחזרת ישראל בתשובה, שהרי א"כ קשה, מדוע מיד כתוב שוב "ואנכי הסתר אסתיר פני?" אלא הפירוש הוא, שישראל יפרש את חוסר נוכחותו של הקב"ה לא כהסתר פנים בכוונה, אלא כעדות כביכול שהוא אינו מסוגל לעזור או אינו קיים, ח"ו. נצחון הרשע הוא חילול השם הנורא ביותר, כי מנצחון הרע והרשע, משתמעות תבוסתו או אי-יכולתו של הקב"ה ח"ו. ועל זה אמר דוד המלך ע"ה (תהלים מד:כג-כה): "כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה, עורה למה תישן ה', הקיצה אל תזנח לנצח, למה פניך תסתיר...".
לכן, כאשר הקב"ה אכן שם קץ להסתר פניו ואכן מתעורר, כמו שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים עח:סה-סו): "ויקץ כישן ה', כגבור מתרונן מיין ויך צריו אחור, חרפת עולם נתן למו", כאשר אכן נוקם הקב"ה את נקמת עמו ואת נקמתו שהן אחת, בנקמה זו ובנצחון זה הוא מקדש את שמו, בזה שהוא מוכיח לעולם שאכן יש אלקים בישראל, שהוא חי וקיים. כי נצחון העוול והרשעות הוא הוכחה לכאורה להעדרו מן העולם ח"ו, ואין חילול השם גדול מזה, ואילו נצחון הקב"ה ונקמתו על אויביו הרשעים מוכיחים לעולם שאכן "יש אלקים שופטים בארץ!"
רק בנקמה, כביכול מתרונן ומתעורר - ולמעשה מחייה - הקב"ה את עצמו. כך, במעשה המרגלים, כאשר אמר הקב"ה (במדבר יד:יא-יב): "עד אנה ינאצוני העם  הזה ועד אנה לא יאמינו בי... אכנו בדבר ואורישנו", טען משה בפניו (שם:טו-טז): "ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר: מבלתי יכולת ה' להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם". ואמרו על זה חז"ל (ברכות לב.): "'מבלתי יכולת ה'...' אמר משה לפני הקב"ה: רבש"ע, עכשיו יאמרו אומות העולם: תשש כחו כנקבה ואינו יכול להציל". והקב"ה הודה לו ואמר (במדבר שם): "ואולם חי אני", ואומרים על כך חז"ל (ברכות שם): "מלמד שאמר לו הקב"ה למשה: משה, החייתני בדבריך". אילו לא אמרום חז"ל לא היינו מעיזים לומר דברים אלו, אך אמת ואמונה הם. חילול השם,  נצחונם של הגוים ותבוסתם של היהודים, נצחונם של הרשעים ומפלתם של הצדיקים, מוציאים כביכול את הקב"ה מן העולם - כי כאשר גבורתו איננה, היכן הוא? וכך שאל גדעון את המלאך (שופטים ו:יג): "בי אדוני, ויש ה' עמנו ולמה מצאתנו כל זאת ואיה כל נפלאותיו אשר ספרו לנו אבותינו...". ובזה שמנע משה את השמדת עם ישראל שתתפרש בעיני הגוים כחולשה של ה' וכהוכחה לאי-קיומו, הוא אכן "החיה" את הקב"ה.
גדולה נקמה כי היא מחייה את ה', היא מוכיחה את קיומו, היא משפילה גאים רשעים, כדי שהצדיקים והעולם ישמחו ויכריזו (תהלים נח:יב): "אך פרי לצדיק, אך יש אלקים שופטים בארץ!" ובענין זה אמרו חז"ל (תנחומא, מטות ד): "משה מתאוה לראות בנקמת המדינים קודם שימות והיה מבקש מן הקב"ה על כך שיראם בעיניו, ועליו נאמר (תהלים נח:יא): 'ישמח צדיק כי חזה נקם'". "משה מתאוה" כתוב כאן, לא רק רוצה או חפץ או מקוה, אלא מתאוה, כלומר, תאוות הצדיק היא לראות בנקמת הרשע, כי אז רואים ש"יש אלקים שופטים בארץ".
לעומת זאת, מי שמרפה מנקמה באויבי ישראל, למעשה מוותר על נקמת הקב"ה, שהרי מי שקם נגד עם ישראל, למעשה קם כנגד אלקי ישראל, בזה שהוא מראה שאינו חושש שהקב"ה יעניש אותו. כך אמרו חז"ל (ספרי, מטות קנז): "'וידבר ה' אל משה לאמר: נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים... וידבר משה אל העם לאמר: החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין' (במדבר לא:א-ג). להודיע שבחן של צדיקים שאין נפטרים מן העולם עד שהם מנקמים נקמת ישראל שהיא נקמת מי שאמר והיה העולם". כלומר, הקב"ה אמר למשה לנקום את "נקמת בני ישראל", ומשה אמר "נקמת ה'", להודיענו שהיינו הך. ועוד אמרו חז"ל (ספרי, בהעלותך פד): "'קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך' (במדבר י:לה), וכי יש שונאים לפני מי שאמר והיה העולם? אלא מגיד הכתוב שכל מי ששונא את ישראל כמי ששונא את המקום". וכן (ספרי, מטות קנז): "אמר להם [משה]: לא נקמת בשר ודם אתם נוקמים, אלא נקמת מי שאמר והיה העולם, שנאמר (נחום א:ב) 'א-ל קנוא ונוקם ה''".
"
ועוד שם"
">"נקמה" באה מהשורש "קום", והקימה היא היפוכה של הנפילה, כמו שנאמר (משלי כד:טז): "כי שבע יפול צדיק וקם", וכן (מיכה ז:ח): "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי, קמתי", וכן (עמוס ה:ב): "נפלה לא תוסִף קום בתולת ישראל" (ועיין ברכות ד: איך הסבירו פסוק זה בא"י). ושונאי ישראל נקראו "קמים", כמו שנאמר (שמואל ב כב:מט): "ומוציאי מאויבי ומקמי תרוממני", וכן (תהלים מד:ו): "בך צרֵינו ננגח, בשמך נבוּס קמינו". כל זמן שהאדם בנפילה לפני אויביו הקמים עליו, הרי הוא בשפלות ועליו להתעורר ולקום. על כן, במלכות המנצחת ומצליחה נזכר המושג של קימה, כמו שנאמר (שמואל א כד:כ): "וקמה בידך ממלכת ישראל". וכאשר ישראל בגלות ובשפלות ובנפילה, כביכול גם הקב"ה כך, ומשום כך עליו לקום כביכול ולהתנקם מאויביו, מקמיו, שהם אלה שקמו נגד ישראל, כמו שאמרו במכילתא (בשלח, מסכתא דשירה ו): "שכל מי שקם כנגד ישראל כאילו קם כנגד הקב"ה". ולכן הנקמה חייבת להתחיל בקימה, והיא שיא הקימה מהנפילה.
 משום כך, פעמים אין ספור קוראים אנו להקב"ה לקום כביכול. כך אומר הפסיקתא רבתי (לא): "'ותאמר ציון עזבני ה' וה' שְכֵחָני' (ישעיהו מט:יד). זה שאמר הכתוב: 'קומה ה' א-ל נשא ידיך אל תשכח ענוים' (תהלים י:יב). אמר ר' פנחס הכהן בשם רבי הושיעא: חמש מעמדות [כלומר קריאות לעמוד או לקום] אמר דוד לפני הקב"ה, 'קומה ה' הושיעני אלקי' (שם ג:ח), 'קומה ה' באפך הִנשא בְעַברות צוררי' (שם ז:ז), 'קומה ה' אל יעֹז אנוש' וגו' (שם ט:כ), 'קומה ה' א-ל נשא ידיך' (שם י:יב), 'קומה ה', קדמה פניו הכריעהו' (שם יז:יג). למה חמשה? אלא ארבעה כנגד ארבע מלכויות שראה דוד אותם ברוח הקודש היאך הם עתידים לשעבד את ישראל, והוא מעמיד את הקב"ה על כל אחת ואחת קומה ה', קומה ה', ולמה חמשה [כלומר, אם כנגד ארבע מלכויות, למה חמשה מעמדות של קימה]? אלא רואה את מלכותו של גוג היאך היא באה בחזקה, התחיל מעמיד הקב"ה עליה ואומר: רבונו של עולם! אינו שלנו להזדווג לה, אלא את אפנטיסון [קדם את פניו] לה; 'קומה ה' קדמה פניו הכריעהו'". וצריך עיון, שהלא דוד אמר "קומה ה'" יותר מחמש הפעמים הללו: "קומה עזרתה לנו" (שם מד:כז), וכן (שם עד:כב): "קומה אלקים ריבה ריבך", וכן (שם פב:ח): "קומה אלקים שפטה הארץ"? ונראה שחז"ל מנו דוקא "קומה ה'" ולא "קומה אלקים" או "קומה" לבד, והטעם, כי דוד מבקש את הקימה הזאת למרות שאין לישראל זכויות, אלא במדת הרחמים ולמען שמו.
בדומה, מצאנו בבראשית רבה (עה:א): "'משוד עניים מאנקת אביונים, עתה אקום יאמר ה'' (תהלים יב:ו). ר' שמעון בר יונה אמר: 'עתה אקום' - כל זמן שהיא [כנסת ישראל] מוכפשת באפר, כביכול [איני קם], אלא לכשיגיע אותו היום שכתוב בו (ישעיהו נב:ב): 'התנערי מעפר קומי שבי ירושלים', באותה שעה (זכריה ב:יז): 'הס כל בשר  מפני ה' כי נֵעור ממעון קדשו'". הקב"ה כביכול גם הוא מוכפש באפר ואינו קם, בדיוק כמו ישראל, וכמו שאמרו חז"ל  על הפסוק (במדבר י:לה): "קומה ה' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך", וז"ל (ספרי, בהעלותך פד): "כל זמן שישראל משועבדים, שכינה עמהם משתעבדת". ולכן זועקים אנו להקב"ה לקום, להתקומם ולהתנקם (תהלים מד:כד): "עורה למה תישן ה'".
הנה חז"ל במשנה (מעשר שני ה:טו, וכן סוטה מז.) אמרו: "יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר, אף הוא ביטל את המעוררים...". ובגמרא (שם מח.): "מאי מעוררים? אמר רחבה: בכל יום ויום שהיו עומדים לוים על דוכן ואומרים (תהלים מד:כד): 'עורה למה תישן ה'', אמר להן: וכי יש שינה לפני המקום? והלא כבר נאמר (תהלים קכא:ד): 'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל'? אלא בזמן שישראל שרויין בצער וגוים בנחת ושלוה, לכך נאמר: 'עורה למה תישן ה''". ודאי שהמושג "למה תישן" קיים כל זמן שישראל שרויין בצער, ורוב העם בגלות, והמקדש בחורבנו, והאויבים מתגרים בישראל ומסכנים אותם. כמו כן, ברור שכאשר ישראל אינו עושה רצונו של מקום, כביכול ה' ישן, בהסתר פנים. כך אומר ילקוט שמעוני (תהלים תתכג): "כשישראל עושין רצונו של מקום אין שינה לפניו, שנאמר 'הנה לא ינום ולא יישן'". א"כ, בדור שפל זה, כמה צריכים לזעוק: עורה למה תישן ה'!
מצווים אנו לזעוק ולעורר את הקב"ה, כמו שזעק הנביא (ישעיהו סג:טו): "הבט משמים וראה מזבול קדשך ותפארתך, איה קנאתך וגבורותיך...". וכן (שם סב:ו-ז): "על חומותיך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו, המזכירים את ה' אל דמי לכם, ואל תתנו דמי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלם תהלה בארץ". ופירש מצודת דוד שם: "לא תניחו את ה' לשתוק מלבנותה, אלא תפצירו בו עד יכונן את ירושלים על כנה ובסיסה, וישים אותה לפאר ותהילה בקרב הארץ". על פסוק זה אומרים חז"ל (מנחות פז.): "מאי אמרי [שומרים אלו]? הכי אמר רבא בר בר שילא: 'אתה תקום תרחם ציון' (תהלים קב:יד)".
 אכן הקב"ה צריך לקום ולהתנער, כמו שנאמר (תהלים עח:סה): "ויקץ כישן ה' כגבור מתרונן מיין". לקום לקנא; לקום לנקות; לקום לנקמה. וכן אמר הנביא (צפניה ג:ח): "לכן, חכו לי נאום ה' ליום קומי לעד, כי משפטי לאסוף גוים, לקבצי ממלכות, לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תיאכל כל הארץ". "ליום קומי לעד" - קימתו של ה' מהשִפלות ומחילול שמו, ונקמתו ברשעים, מביאות לקידוש שמו, כי רק ע"י הנקמה, במקומה ובזמנה, וע"י תבוסת הרע והרשעים, מקדש הקב"ה את שמו המחולל בגוים"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" וְהָאסַפְסֻף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ, הִתְאַוּוּ תַּאֲוָה; וַיָּשֻׁבוּ וַיִּבְכּוּ, גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וַיֹּאמְרוּ, מִי יַאֲכִלֵנוּ בָּשָׂר.  ה זָכַרְנוּ, אֶת-הַדָּגָה, אֲשֶׁר-נֹאכַל בְּמִצְרַיִם, חִנָּם; אֵת הַקִּשֻּׁאִים, וְאֵת הָאֲבַטִּחִים, וְאֶת-הֶחָצִיר וְאֶת-הַבְּצָלִים, וְאֶת-הַשּׁוּמִים.  ו וְעַתָּה נַפְשֵׁנוּ יְבֵשָׁה, אֵין כֹּל--בִּלְתִּי, אֶל-הַמָּן עֵינֵינוּ"
הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד באור הרעיון פרק על עול מלכות שמים
"עד כדי כך הבין הקב"ה את סירובם של ישראל לצאת מהגלות של סיר הבשר - כי זעקת בני ישראל לא היתה זעקה לצאת ממצרים, שהיתה ארץ שמנה ועשירה מלאה כל טוב וחומרנות, אלא רק אנחה מן העבודה, כמו שנאמר (שמות ב:כג): "ותעל שוְעתם אל האלקים מן העבודה". אך אילו היו משוחררים ובני חורין בודאי ובודאי היו מעדיפים רובם להישאר בגלות השלֵוה והשמנה. ואפילו כאשר כבר יצאו, התחרטו ונשאו עיניהם לחזור, כמו שנאמר (במדבר יא:ד-ה): "מי יאכילנו בשר, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים". וי לעם המוכן להמיר את גדולתו וקדושתו בתפריט של מאכלים"
בעל האמונה ועל הגאולה פרק "דתיים בגלות ותירוציהם"
 הרב כותב בקוראו ליהודים בגלות לשוב הביתה בעידן זה , על התירוצים המעכבים יהודים,אפילו דתיים, לעלות
"היהודי בגלות הוא צאצאם האמיתי של בני ישראל אשר לאחר היותם במדבר, לאחר שנגאלו באותות ובמופתים מעבדות מצרים, אשר לאחר שזכו לעמוד במעמד הר סיני ולשמוע קול אלקים מדבר אליהם – רצו פתאום לשוב מצרימה כי לא היה להם בשר! "וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו: מי יאכילנו בשר? זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם, את הקישואים ואת האבטיחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים..." (במדבר יא,ה). נשארו בדיוק אותו עם הממיר גדולתו בבצלים.."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, אֶסְפָה-לִּי שִׁבְעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יָדַעְתָּ, כִּי-הֵם זִקְנֵי הָעָם וְשֹׁטְרָיו; וְלָקַחְתָּ אֹתָם אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד, וְהִתְיַצְּבוּ שָׁם עִמָּךְ"

הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד  בפירוש המכבי שמות ג:טז
"חז"ל הדגישו את חשיבות הזקן והמנהיג כגוף שמבטיח את ההוראה הסדירה של התורה, שאם יקומו גופים מתחרים, יהיו ח"ו כמה וכמה תורות כביכול. כך אמרו חז"ל (שמות רבה ג:ח): "לעולם זקנים מעמידים את ישראל [על רגליהם]. וכן הוא אומר (יהושע ח:לג): 'וכל ישראל וזקניו... עֹמדים מזה ומזה לארון'. אימתי ישראל עומדים? כשיש להם זקנים. למה? כשהיה בהמ"ק קיים, היו שואלים בזקנים, שנאמר (דברים לב:ז): 'שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך'. שכל מי שנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל". ועוד אמרו חז"ל (שמות רבה ה:יב): "למה נמשלו ישראל כעוף [בפסוק "יונתי בחגוֵי הסלע" (שיר השירים ב:יד)]? מה עוף אינו פורח אלא בכנפים, אף ישראל אינן יכולין לעמוד אלא בזקנים... תני רשב"י: בכמה מקומות שנינו, שחלק הקב"ה כבוד לזקנים: בסנה, דכתיב 'לך ואספת את זקני ישראל' ["במצרים, דכתיב 'ובאת אתה וזקני ישראל' (שמות ג:יח)" -כך נוסף בויקרא רבה יא:ח]. בסיני, דכתיב: 'ואל משה אמר: עלה אל ה', [אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל]' (שמות כד:א). באהל מועד, דכתיב (ויקרא ט:א): 'קרא משה לאהרן ולבניו [ולזקני ישראל]'".

בוא וראה את התפקיד ואת הרמה הדרושה ממנהיג ישראל. אמרו חז"ל (במדבר רבה טו:כא): "'אספָה לי שבעים איש' (במדבר יא:טז) -והיכן היו הראשונים?... עד שהיו במצרים היה להם [כבר] שבעים זקנים, שנאמר 'לך ואספת...', ועמהם יצאו ממצרים. וכשעלה משה לקבל את התורה היו עמו, שנאמר (שמות כד:ט): 'ויעל משה... ושבעים מזקני ישראל'... כיון ששהה לירד... נכנסו כל ישראל אצל הזקנים ואמרו להן... 'קום עשה לנו אלהים...' (שמות לב:א). כיון ששמעו כך, אמרו להם [הזקנים]: מה אתם מכעיסין למי שעשה לכם כל אותן נסים והנפלאות? ולא שמעו להם והרגום...". מכאן רואים, שהמנהיג חייב להיות מוכן ללכת נגד העם כדי לקדש שם שמים, ולא להסכים איתם כדי להחניף להם או אפילו כדי להציל את חייו. ומאידך גיסא, המנהיג צריך להיות רווי אהבת ישראל. ועל רקע זה נבחרו שבעים הזקנים החדשים, כמו שאמרו חז"ל (במדבר רבה טו:כ): "...מינה [פרעה] את הנוגשים של מצרים על השוטרים של ישראל, והשוטרים התמנו על יתר העם, וכשאמר להם (שמות ה:ז): 'לא תֹאסִפון לתת תבן לעם', היו באין הנוגשים ומונין את הלבנים ונמצאו חסרות... והיו השוטרים מוכין על יתר העם, ולא היו מוסרין אותן בידי נוגשים, ואומרים: מוטב אנו ללקות ואל יכָשלו יתר העם. לפיכך כשאמר הקב"ה: 'אספה לי שבעים איש...'..., אמר לו: 'אשר ידעת כי הם זקני העם ושֹטריו' (במדבר יא:טז). אותן הזקנים והשוטרים שהיו מוסרין עצמן ללקות עליהם במצרים... יבואו ויטלו בגדולה הזו... מכאן את לָמֵד, שכל מי שמוסר עצמו על ישראל, זוכה לכבוד ולגדולה ולרוח הקודש...". ומי יתן שיהיו לנו מנהיגים כאלה בדור יתום זה!
"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"וַיֵּרֶד יְהוָה בֶּעָנָן, וַיְדַבֵּר אֵלָיו, וַיָּאצֶל מִן-הָרוּחַ אֲשֶׁר עָלָיו, וַיִּתֵּן עַל-שִׁבְעִים אִישׁ הַזְּקֵנִים; וַיְהִי, כְּנוֹחַ עֲלֵיהֶם הָרוּחַ, וַיִּתְנַבְּאוּ, וְלֹא יָסָפוּ.  כו וַיִּשָּׁאֲרוּ שְׁנֵי-אֲנָשִׁים בַּמַּחֲנֶה שֵׁם הָאֶחָד אֶלְדָּד וְשֵׁם הַשֵּׁנִי מֵידָד וַתָּנַח עֲלֵהֶם הָרוּחַ, וְהֵמָּה בַּכְּתֻבִים, וְלֹא יָצְאוּ, הָאֹהֱלָה; וַיִּתְנַבְּאוּ, בַּמַּחֲנֶה"
הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד בפירוש המכבי שמות ב:יג 
"בוא וראה איך שכן רע וחבר רע משפיעים על האדם, שאם יש לו נטייה קלה לרעה, העובדה שהוא קרוב לרשע, מטָה אותו ליפול (וכן להיפך, לטובה, ע"י שכן טוב וחבר טוב). כך אמרו חז"ל (תנחומא, קרח ד): "אוי לרשע, אוי לשכנו; טוב לצדיק, טוב לשכנו. שהרי דתן ואבירם נאבדו... לפי שהיו שכנים לקרח שהיה שרוי בדרום [המשכן]... דגלו של ראובן סמוך להם". וברור שגם החברות שבין דתן לאבירם השפיעה על כל אחד מהם, ונתנה עידוד לנטייה הרעה שבתוכם.

לאידך גיסא, כתוב (במדבר יא:כו): "וישארו שני אנשים במחנה [אחרי שנבחרו הסנהדרין], שם האחד אלדד ושם השני מידד... ויתנבאו במחנה". ואמרו חז"ל (סנהדרין יז.): "אמרו... אין אנו ראויין לאותה גדולה. אמר הקב"ה: הואיל ומיעטתם עצמכם, הריני מוסיף גדולה על גדולתכם [בדיוק ההיפך מעונשו של גס הרוח שהבאנו לעיל]... שהנביאים [כלומר, שאר הזקנים דשם] כולן נתנבאו ופסקו [אחרי אותה שעה], והם נתנבאו ולא פסקו. ומה נבואה נתנבאו [אותה שעה]?... על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין". ונ"ל שהתנבאו על זה, משום שהיו ענוים ושפלים, ודוקא הם ניבאו על מפלת גוג גס הרוח והגאוותן. החברותא של אלדד ומידד השפיעה לטובה על שניהם. ויקח האדם מזה מוסר השכֵל, ואשרי האיש אשר לא הלך, ולא עמד, ולא ישב עם הרשע.
"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמֹשֶׁה, עַל-אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח:  כִּי-אִשָּׁה כֻשִׁית, לָקָח.   וַיֹּאמְרוּ, הֲרַק אַךְ-בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר יְהוָה--הֲלֹא, גַּם-בָּנוּ דִבֵּר; וַיִּשְׁמַע, יְהוָה. וְהָאִישׁ מֹשֶׁה, עָנָו מְאֹד--מִכֹּל, הָאָדָם, אֲשֶׁר, עַל-פְּנֵי הָאֲדָמָה. וַיֹּאמֶר יְהוָה פִּתְאֹם, אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן וְאֶל-מִרְיָם, צְאוּ שְׁלָשְׁתְּכֶם, אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד; וַיֵּצְאוּ, שְׁלָשְׁתָּם.
וַיֵּרֶד יְהוָה בְּעַמּוּד עָנָן, וַיַּעֲמֹד פֶּתַח הָאֹהֶל; וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וּמִרְיָם, וַיֵּצְאוּ שְׁנֵיהֶם. וַיֹּאמֶר, שִׁמְעוּ-נָא דְבָרָי; אִם-יִהְיֶה, נְבִיאֲכֶם--יְהוָה בַּמַּרְאָה אֵלָיו אֶתְוַדָּע, בַּחֲלוֹם אֲדַבֶּר-בּוֹ. לֹא-כֵן, עַבְדִּי מֹשֶׁה:  בְּכָל-בֵּיתִי, נֶאֱמָן הוּא. פֶּה אֶל-פֶּה אֲדַבֶּר-בּוֹ, וּמַרְאֶה וְלֹא בְחִידֹת, וּתְמֻנַת יְהוָה, יַבִּיט; וּמַדּוּעַ לֹא יְרֵאתֶם, לְדַבֵּר בְּעַבְדִּי בְמֹשֶׁה.  וַיִּחַר-אַף יְהוָה בָּם, וַיֵּלַךְ.   וְהֶעָנָן, סָר מֵעַל הָאֹהֶל, וְהִנֵּה מִרְיָם, מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג; וַיִּפֶן אַהֲרֹן אֶל-מִרְיָם, וְהִנֵּה מְצֹרָעַת.  יא וַיֹּאמֶר אַהֲרֹן, אֶל-מֹשֶׁה:  בִּי אֲדֹנִי--אַל-נָא תָשֵׁת עָלֵינוּ חַטָּאת, אֲשֶׁר נוֹאַלְנוּ וַאֲשֶׁר חָטָאנוּ. אַל-נָא תְהִי, כַּמֵּת, אֲשֶׁר בְּצֵאתוֹ מֵרֶחֶם אִמּוֹ, וַיֵּאָכֵל חֲצִי בְשָׂרוֹ.   וַיִּצְעַק מֹשֶׁה, אֶל-יְהוָה לֵאמֹר:  אֵל, נָא רְפָא נָא לָהּ.}
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, וְאָבִיהָ יָרֹק יָרַק בְּפָנֶיהָ--הֲלֹא תִכָּלֵם, שִׁבְעַת יָמִים; תִּסָּגֵר שִׁבְעַת יָמִים, מִחוּץ לַמַּחֲנֶה, וְאַחַר, תֵּאָסֵף"


הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד בפירוש המכבי שמות ג:ד "משה התקדש כמו שלא התקדש שום ילוד אשה, תחילה בכוחות עצמו, בזה שהיה עניו ושפל מכל אדם, והוא ויתר על עצמו ועל שאיפותיו ודאג רק לעם, ואח"כ, מכיון שבא ליטהר, הקב"ה סייעו מלמעלה, ודיבר אתו פנים אל פנים, והעלה אותו לקדושת-על. כל זה מרומז כאן, ובפרשת מרים ואהרן, כשדיברו נגד משה בענין צפורה. מרים לא הבינה למה - לכאורה - התחסד משה על חשבון צפורה, ולא קיים את עונתה. היא טענה (במדבר יב:ב): "הרק אך במשה דִבר ה', הלא גם בנו דִבר". אך משה לא ענה לה, וזאת כוונת הכתוב שם (שם:ג): "והאיש משה ענו מאד מכל האדם..." -כלומר, ולא ענה לה. וכשראה זאת הקב"ה, בא הוא להגן על כבודו של משה, כמו שאמרו חז"ל (ילקוט שמעוני, בהעלותך תשלט): "אמר הקב"ה: הרי משה מופרש בענוה ואינו מבקש צרכו [ומשום כך נבחר בתחילה]. כשם שביקש [רק] על כבודי: 'מי לה' אלי' (שמות לב:כו), אף אני מבקש כבודו". הקב"ה הוכיח את מרים ואהרן ואמר: הלא, שלא ככל הנביאים, אני מדבר עם משה במראה, כלומר, פנים אל פנים; וגדולה זו וכבוד זה נתתי לו מפני שהוא הקריב את כל החיים הפרטיים שלו (ומכיון שאני בא אליו באופן פתאומי, הוא פורש מעונה, כדי שיהיה טהור). וזאת כוונת הפסוק (במדבר יב:ז-ח): "לא כן עבדי משה... פה אל פה אדבר בו, ומראה - ולא בחידֹת..." (ועיין במה שאכתוב להלן), כמו שדרשו חז"ל (ספרי, בהעלותך קג): "'ומראה' - זו מראה דיבור". וזה גם פירוש "המראה" שהזכיר משה (בפסוק ג): "את המראה הגדֹל הזה" - שהקב"ה בעצמו דיבר אליו כאן בסנה (ולא המלאך כמו שכתבו הרשב"ם והאבן עזרא בפסוק ד), כמו שאומר האברבנאל (פסוק ד): "הנה שם [ה'] בן ארבע אותיות לא ייאמר בשום צד כי אם על הסיבה הראשונה יתברך". ויש שם עוד רמז לגדולת משה, ולעובדה שנבחר לשליחות כי סר לראות, וסר מחייו הפרטיים, שהרי כתוב שם שכאשר נזף הקב"ה במרים (במדבר יב:י): "והענן סר מעל האהל והנה מרים מצֹרעת כשלג", על אשר דיברה לשון הרע. כלומר, את דיברת נגד מי שסר אל הסנה, ונבחר בגלל מסירות נפשו וענוותנותו; עונשֵך יבוא ע"י שהענן יסור מעל האוהל".

ובפירוש המכבי שמות ב:ג הרב בעניין קרוב מבאר גם את עניינו
"ותֵתַצַב אחֹתו מרחֹק. כתב האבן עזרא על "ותתצב": "מלה זרה". ונ"ל שמלה זו באה לומר שמשהו פנימי דחף את מרים להתאמץ ולעמוד על המשמר, לראות מה יהיה עם התינוק הזה, שהיא ניבאה לו גדולות, והיא היתה משוכנעת שמשהו מיועד לקרות. וזאת הכוונה ב"ותתצב" - שהיא נדחפה להתייצב. כך אמרו חז"ל (סוטה יב:-יג.): "שהיתה [מרים] מתנבאה... ואומרת: עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל. וכיון שנולד משה נתמלא כל הבית כולה אור, עמד אביה ונשקה על ראשה, אמר לה: בתי, נתקיימה נבואתיך. וכיון שהטילוהו ליאור, עמד אביה וטְפָחָה על ראשה, אמר לה: בתי, היכן נבואתיך? והיינו דכתיב: 'ותתצב... לדעה מה יעשה לו' - לידע מה יהא בסוף נבואתה".

מעשה זה עם עמרם נרמז בפסוק שנאמר בצרעת מרים (במדבר יב:יד): "...ואביה ירֹק ירַק בפניה, הלא תִכָלֵם שבעת ימים, [א"כ] תִסָגֵר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף", לפי מדרש משלי (לא:יז, הובא בתורה שלמה כאן, ס"ק לד): "'חגרה בעוז מתניה' - זו מרים, שקודם שנולד משה אמרה: עתידה אמי שתלד בן שמושיע את ישראל, כיון שנולד... עמד אביה וטְפָחָה על ראשה. אמר לה: היכן נבואתך! ועמד וירק בפניה [כלומר, ירק לפניה על הקרקע, כמו שנאמר בחולצת "וירקה בפניו" (דברים כה:ט), והכוונה היא שיורקת על הקרקע (יבמות קו:)]. ועם כל זאת היא מתאמצת בנבואתה, דכתיב, 'ותתצב אחותו מרחוק'". וזאת כוונת הפסוק שם: "חגרה בעוז מתניה" - בעוז ובעקשנות נגד כל האחרים. וכן אמרו במכילתא (בשלח, מסכתא דשירה י): "נזף בה אביה... ועודה מחזקת בנבואתה". ופירוש הפסוק בבמדבר הוא, שכיון שאביה הכלים אותה, מצד הטבע תישאר נזופה וזעופה שבעת ימים, עד שתעבור ההרגשה של הבושה והכעס, ועד שאביה יירגע. ואע"פ שבאמת לא הגיעה למרים תגובה זו מצד אביה, שהלא היא צדקה בנבואתה, מ"מ אומר הפסוק שאילו היתה הנזיפה מוצדקת, כך היה הנוהג שבעולם, והיא היתה מבודדת, ולא היתה רוצה לדבר עם אנשים עד שיעברו הזעם והכלימה. ומזה למד משה, שכאן, כשמרים נצטרעה, שבאמת מגיע לה להיכלם, מה עוד שזה בא מה', קל וחומר שתיסגר עוד יותר זמן, אלא שדיו לבא מן הדין להיות כנדון. ובעצם עונש מרים שם היה, שאותה נביאה שיצאה לבדה לשמור על התינוק בסוּף עד שייאסף, עכשיו צריכה לצאת לבדה מחוץ למחנה, ולהישאר שם שבעה ימים, "ואחר תאסף". ומ"מ דוקא שם נרמזה זכותה, שחיכו לה כל ישראל, מדה כנגד מדה, בזכות זה שהיא המתינה למשה (כמו שאכתוב בס"ד להלן). ונ"ל שמשום כך זכתה גם למה שאמרו חז"ל (ספרי, תצא רעה): "שכל זמן שהיו הדגלים נוסעים, לא היו הולכים עד שמרים מקדמת לפניהם".

ויש לעיין ולחקור את העובדה שבכל המקומות שנזכרת יריקה, יש הקשר של פריה ורביה. בחולצת כתוב (דברים כה:ט): "וירקה בפניו וענתה ואמרה: ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו". כלומר, האדם הזה משאיר את העולם ריק מבנים, ומוריק (מוציא) את בית אחיו מהעולם, וגורם שכל העמל של הדורות היה לריק; לכן, יורקים בפניו, כך שיהיה נזוף, ונוריק את הדם מפניו, ונוריק אותו מאנשים, שהרי הוא יהיה מבודד כאשר יפורסם מעשהו, ויוכרז כאדם ריק ופוחז, שייבש את בית אחיו ולא רצה להקים לו זרע, ומשום כך יורקים, ומייבשים את הפה מהרטיבות. ומשום כך אמרו חז"ל (ספרי, תצא רצא): "רוק הנראה לעיני הזקנים [וכן אמרו ביבמות (קא:), "צריכי דייני למיחזי רוקא כי דקא נפיק מפומא"]. מכאן אמרו... חלצה וקראתה אבל לא רקקה, ר"א אומר חליצתה פסולה", משום שבלי רקיקה חסר חלק עיקרי מהמצוה. וגם במרים, כאשר נזף בה עמרם וירק בה, היה זה משום שהוא חשב שזה שהביא ילד לעולם היה לריק, ומשום כך נזף בבתו, כי חשב שמוטב שלא להוליד כאשר יש ודאות של סכנה; אך הוא טעה בזה, משום שהקב"ה: "לא תהו בראה לשבת יצרה" (ישעיהו מה:יח), ואין לנו לעשות חשבונות מעצמנו, כמו שכתבתי לעיל לגבי חזקיהו.

גם כאשר מרים דיברה נגד משה (ושם עונשה מושווה ליריקה), הסיבה היתה שהוא פרש מאשתו, משום שהקב"ה היה מדבר אתו תדיר, וחשש מטומאה. וכעסה מרים על ביטול פריה ורביה, ואמרה: הרי גם אתנו מדבר ה', ומ"מ איננו נמנעים מזה. ואילו משה סבר שיש הבדל ביניהם, שהרי רק אתו היה הקב"ה מדבר בהקיץ ומופיע פתאום (עיין על כל זה בספרי, בהעלותך צט, קג). והנה, כוונת מרים היתה טובה, כמו שאמרו שם: "שלא נתכוונה לדבר באחיה לגנאי אלא לשבח, ולא למעט מפריה ורביה אלא לרבות...". ומ"מ ה' העניש אותה, שהרי היא היתה צריכה לדעת שמשה הענו מכל אדם לא היה עושה את מה שעשה בלי הסכמת ה', והיא היתה צריכה לברר את זה. מ"מ, לימדה מרים שהערך של פריה ורביה הוא גדול, ומצוה רבה (עיין תוס' שבת ד. ד"ה וכי), ואין לבטלה משום סיבה, אא"כ הקב"ה מצוה.
"
ועוד בעניין נבואתו המיוחדת של משה רבינו עליו השלום עיין בדברי הרב בתוך פירוש המכבי דברים לד:י ושמות ג:ד באריכות
ונביא מקצת הדברים מפירוש שמות :
"בארבעה דברים היה משה מיוחד: א) לא מלאך אלא הקב"ה עצמו דיבר אליו, כאן, ובכל מקום אח"כ. ב) ה' דיבר עמו בהקיץ. ג) ה' דיבר עמו פנים אל פנים. ד) בכל זמן שרצה משה, הוא קרא לה' ודיבר אתו. בארבעה דברים אלו היה משה רבינו מיוחד. בשאר הנביאים, או שמלאך ה' דיבר אל הנביא בהקיץ, או שהקב"ה הופיע אליו בעצמו, בשם בן ארבע אותיות, אבל תוך הפלת תרדמה על הנביא (כגון בישעיהו [ו:א]: "ואראה את ה' יֹשב על כסא רם ונשא", שזה היה בחלום, בתרדמה), או שדיבר אתו בהקיץ אך כשדעתו היתה מבולבלת. כך אומר אור החיים (במדבר יב:ו): "כשישמע הדברים, תהיה דעתו מעורבבת, ולא תבחן אזנו מילין להשכיל הנדבר, כי דעתו מבולבלת... [וכן] כל הנדבר בחלום אין הדברים כפשטן, אלא משל ודמיון... כי הנביאים, בעת בוא דברו הטוב להם, יתבלבל דעתם, ויהיו כאדם השוכב בלב ים, ויתהוללו. גם לא יבוא להם הדיבור בצורתו אלא מלובש תוך דמיון ומשל... ולעולם בהקיץ היה ה' נגלה על עבדיו הנביאים אלא... היו מקבלים אותו בתכונת החלום, כנזכר, והיו נופלים לארץ ומתטרפת דעתם מעליהם [ונ"ל שזה היה כדי שלא תזוח דעתם עליהם, ויֵדעו שהם אך חומר, אנושי, מן התחתונים]. משא"כ משה... שלא היתה דעתו משתנית... והיה שומע בדעת שלימה, גם לא היו באים אליו הדברים בדרך משל ומליצה אלא דברים מבוארים וברורים". ונ"ל שזה היה משום שלא היה עניו כמוהו, כמו שכתבתי לעיל.

זאת כוונת הכתוב (במדבר יב:ו-ח): "...אם יהיה [שאר] נביאכם [אפילו אברהם אבינו], ה' במראָה אליו אתודע". פירש הספורנו: "לא הייתי נודע לו [לנביא האחר] ונגלה עליו בזה השם [כלומר, אני בעצמי, בשם בן ארבע האותיות], אלא במראָה [לשון נקבה, כלומר, בתמונה, ולא בראייה בהקיץ], לא בהקיץ". "בחלום אדבר בו" - כאשר הופעתי אני בעצמי. "לא כן עבדי משה" - פירש הספורנו: "שהדיבור עמו בשם המיוחד [כלומר, כאשר אני בכבודי מדבר אתו] הוא בהקיץ". "בכל ביתי נאמן הוא" - אומר ספרי זוטא: "כל מה שבמעלה ובמטה גיליתי לו, כל מה שבים וכל מה שבחרבה". משה ידע כל מה שבעבר ובעתיד, וכל סודות תבל, חוץ משער אחד. "פה אל פה אדבר בו" - פירש הספורנו: "שהנבואה אליו היא בלתי תרדמת חושיו". "ומראה" - פירש הספורנו: "לשון זכר, הנקרא אספקלריא המאירה (סוכה מה:)" (ועיין מה שאכתוב לקמן, בס"ד). "ולא בחידֹת, ותמֻנת ה' יביט". הספורנו דייק יפה בין "מראָה" שכתוב אצל שאר הנביאים לבין "מראה" שכתוב אצל משה. ובהתאם לדיוק זה, כתוב כאן (פסוק ג): "ואראה את המראה הגדֹל הזה", רמז לכך, שכל מה שראה ושמע בסנה היה "במראה", כלומר - בהקיץ, במה שעיניו ראו. ויש לציין, שבכל השאר, דהיינו "אברהם, אברהם" (בראשית כב:יא); "יעקב, יעקב" (שם מו:ב); "שמואל, שמואל" (שמואל א ג:י), יש פסיק (קו מפריד) בין שני השמות, אבל כאן אין פסיק בין המלים "משה משה".

אומר ויקרא רבה (א:יד): "מה בין משה לכל הנביאים?... ר"י אומר: מתוך תשע איספקלריות היו הנביאים רואים... ומשה ראה מתוך איספקלריא אחת, שנאמר: 'ומראה ולא בחידֹת'. רבנן אמרין: כל הנביאים ראו מתוך איספקלריא מלוכלכת... ומשה ראה מתוך איספקלריא מצוחצחת, הדא הוא דכתיב: 'ותמֻנת ה' יביט'". הכוונה היא כמו שכתבנו, שגם שאר הנביאים ראו בהקיץ, אך לא בבירור, אלא בעירוב מראה ומשל. מכל הגדולים, רק עם משה דיבר ה' בעצמו פנים אל פנים ולגמרי בהקיץ. אפילו עם אברהם לא דיבר ה' כך, כמו שאמרו (ויקרא רבה א:ט): "באברהם כתיב (בראשית כב:טו): 'ויקרא מלאך ה' אל אברהם' - המלאך קורא והדיבור מדבר. ברם הכא... אמר הקב"ה: אני הוא הקורא ואני המדבר". ואע"פ שבוודאי היו פעמים שה' עצמו דיבר עם אברהם, כמו בפסוק (בראשית יב:א): "ויאמר ה' אל אברם: לך לך...", ששם בודאי לא היה מלאך, שהרי כתוב שָם שֵם בן ארבע אותיות (כמו שכתב האברבנאל שהבאתי לעיל), מ"מ זה היה בבילבול. ויש קצת ראיה לזה שבשאר הנביאים הנבואה היתה בבילבול הדעת, ממה שאמר שמואל לשָאול (שמואל א י:ו): "וצלחה עליך רוח ה' והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר". וכן נאמר (שם יט:כד): "ויפשֹט גם הוא בגדיו ויתנבא... על כן יאמרו: הגם שאול בנביאִם". כלומר, שהנבואה עשתה רושם מיוחד, שהנביא כאילו הפך לאדם אחר, ונטרפה עליו דעתו. וכך נפרש גם את מה שכתוב באדם הראשון (בראשית ג:ט): "ויקרא ה' אלקים אל האדם"; ושמא קודם הגירוש מגן עדן, גם עם אדם הראשון דיבר ה' בבירור".

פרויקט פרשת השבוע של הימין האמיתי פרשת נשא

בס"ד שהשם יעזרנו וישמרנו

מוזמנים להצטרף לימין האמיתי  


פוסט פרשת נשא


(*הערות וביאורים מצוות הטקסט בסוגריים עם כוכביות בין הטקסט*)
"כָּל-הַבָּא לִצְבֹא צָבָא, לַעֲבֹד עֲבֹדָה בְּאֹהֶל מוֹעֵד"
הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד בפירוש המכבי שמואל א פרק ב בתוך ביאור פסוק כב כותב "הרד"ק פירש: "...כמו שכתוב בתורה שהיולדות צריכות קרבן, ונקראו בלשון 'צבא'. וכן בלויים הבאים לעבודת אוהל מועד אמר 'לצבא צבא' (במדבר ד:  כג)...". ונראה לפרש כך: תפקיד היהודי הוא להגיע לקדושה, ואין מלחמה יותר קשה מזה, ודרושה בה מסירות נפש. ולכן השתמשה התורה במלה "צבא" כמה פעמים, ללמדנו שהאמהות המביאות קרבן אחרי שנולד בן בישראל נקראות בלשון צבא, משום שהן ובניהן הנולדים הם חלק מצבא ה'. ולכן כתוב גם בלויים (במדבר שם): "מבן שלשים שנה ומעלה עד בן חמשים שנה תפקד אותם כל הבא לצבֹא צבא לעבֹד עבֹדה באהל מועד". והבא לצבוא צבא ולמסור נפש הוא אהוב על ה'
"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"צַו, אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וִישַׁלְּחוּ מִן-הַמַּחֲנֶה, כָּל-צָרוּעַ וְכָל-זָב; וְכֹל, טָמֵא לָנָפֶשׁ...מִזָּכָר עַד-נְקֵבָה תְּשַׁלֵּחוּ, אֶל-מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תְּשַׁלְּחוּם; וְלֹא יְטַמְּאוּ אֶת-מַחֲנֵיהֶם, אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתוֹכָם. "
מסביר רש"י זצוק"ל :
"שלש מחנות היו שם בשעת חנייתן,
 תוך הקלעים היא מחנה שכינה,
חניית הלוים סביב כמו שמפורש בפ' במדבר סיני היא מחנה לויה,
 ומשם ועד סוף מחנה הדגלים לכל ארבע הרוחות היא מחנה ישראל, (פסחים סז)
הצרוע נשתלח חוץ לכולן, הזב מותר במחנה ישראל ומשולח מן השתים יא, וטמא לנפש מותר אף בשל לויה ואינו משולח אלא משל שכינה, וכל זה דרשו רבותינו מן המקראות במס' פסחים"
ועיין באור החיים הקדוש זצוק"ל שכותב "אשר אני שוכן. פירוש דוקא כל עוד שהוא שוכן, אבל הוגללו הפרוכות מותרים מצורעים ליכנס למחנות " וע"פ מנחות צה עמוד א
והרמב"ן זצוק"ל כותב "אחר שהקים את המשכן צוה בשלוח הטמאים מן המחנה, שיהיה המחנה קדוש וראוי שתשרה בו שכינה. והיא מצוה נוהגת מיד ולדורות"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"דַּבֵּר, אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, אִישׁ אוֹ-אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכָּל-חַטֹּאת הָאָדָם, לִמְעֹל מַעַל בַּיהוָה; וְאָשְׁמָה, הַנֶּפֶשׁ הַהִוא. וְהִתְוַדּוּ, אֶת-חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ, וְהֵשִׁיב אֶת-אֲשָׁמוֹ בְּרֹאשׁוֹ, וַחֲמִישִׁתוֹ יֹסֵף עָלָיו; וְנָתַן, לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ. "
בעניין קרוב הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד באור הרעיון פרק עושר והשמח בחלקו מסביר את עניין החומש
"ומה כתוב בענין המועל בהקדש? "והביא את אשמו לה', איל תמים מן הצאן [בן שתי שנים] בערכך כסף שקלים [שוה שני סלעים] בשקל הקֹדש לאשם; ואת אשר חטא מן הקֹדש ישלם, ואת חמישיתו יוסף עליו..." (ויקרא ה:טו-טז). הסיבה שחייב להוסיף דוקא חומש, היא כמידה כנגד מידה: אדם זה, שחייב היה לתת מ"רכושו", כביכול, צדקה עד חומש, כפי שלמדנו בכתובות (סז:) "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש", ובכך להפגין את בעלות הקב"ה ברכושו, ובמקום זה בא עתה ופשט יד בהקדש, חייב לשלם חומש כפי שהיה צריך לעשות בנתינה מרכושו כביכול (ובגמרא, ב"מ נד., מובא שר' יאשיה סובר שחומש זה הוא חומש מלבר, מן החוץ, כלומר, שהוא וחומשו ביחד יהיו חמשה, כך שהחומש יהיה רבע מן הקרן, ושר' יונתן סובר שזה ממש חומש של הקרן, והגמרא פסקה כר' יאשיה, וכן פסק הרמב"ם, הל' מעילה א:ה, עיי"ש). וכך כתב הכלי יקר (ויקרא ה:כג): "וענין החומש הוא לפי שהקב"ה נותן אל האדם זהב ורב פנינים כדי שיבזבז ויתן משלו לשם ה' לעניי עמו. וארז"ל הרוצה לבזבז אל יבזבז יותר מחומש שנאמר 'עשר אעשרנו לך', ועשורא בתרא כעשורא קמא, זה האיש לא זו שלא ביזבז ליתן מממונו חומש לצורך הקדש או לפרנסת חבירו אלא אדרבה גזל הקדש או משל חבירו, ע"כ הדין נותן להענישו בתוספת חומש, כי גזילת הקרן יכופר בהשבת הגזילה ומה שלא נתן החומש יכופר לו במה שיוסיף חומש". ואכן דברים יקרים הם מפי כלי יקר."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם:  אִישׁ אִישׁ כִּי-תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ, וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל...וְעָבַר עָלָיו רוּחַ-קִנְאָה וְקִנֵּא אֶת-אִשְׁתּוֹ, וְהִוא נִטְמָאָה; אוֹ-עָבַר עָלָיו רוּחַ-קִנְאָה וְקִנֵּא אֶת-אִשְׁתּוֹ, וְהִיא לֹא נִטְמָאָה...וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת-אִשְׁתּוֹ, אֶל-הַכֹּהֵן...וְהִקְרִיב אֹתָהּ, הַכֹּהֵן; וְהֶעֱמִדָהּ, לִפְנֵי יְהוָה.וְלָקַח הַכֹּהֵן מַיִם קְדֹשִׁים, בִּכְלִי-חָרֶשׂ; וּמִן-הֶעָפָר, אֲשֶׁר יִהְיֶה בְּקַרְקַע הַמִּשְׁכָּן, יִקַּח הַכֹּהֵן, וְנָתַן אֶל-הַמָּיִם. וְהִשְׁבִּיעַ אֹתָהּ הַכֹּהֵן...וְאִם-לֹא שָׂטִית טֻמְאָה, תַּחַת אִישֵׁךְ--הִנָּקִי, מִמֵּי הַמָּרִים הַמְאָרְרִים הָאֵלֶּה. ... וְאַתְּ, כִּי שָׂטִית תַּחַת אִישֵׁךְ--וְכִי נִטְמֵאת ...וּבָאוּ הַמַּיִם הַמְאָרְרִים הָאֵלֶּה, בְּמֵעַיִךְ, לַצְבּוֹת בֶּטֶן, וְלַנְפִּל יָרֵךְ ...וְכָתַב אֶת-הָאָלֹת הָאֵלֶּה, הַכֹּהֵן--בַּסֵּפֶר; וּמָחָה, אֶל-מֵי הַמָּרִים... וְהִשְׁקָהּ אֶת-הַמַּיִם, וְהָיְתָה אִם-נִטְמְאָה וַתִּמְעֹל מַעַל בְּאִישָׁהּ--וּבָאוּ בָהּ הַמַּיִם הַמְאָרְרִים לְמָרִים, וְצָבְתָה בִטְנָהּ וְנָפְלָה יְרֵכָהּ; וְהָיְתָה הָאִשָּׁה לְאָלָה, בְּקֶרֶב עַמָּהּ. וְאִם-לֹא נִטְמְאָה הָאִשָּׁה, וּטְהֹרָה הִוא--וְנִקְּתָה, וְנִזְרְעָה זָרַע. "
הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד בתוך ביאור המושג של מעילה אור הרעיון פרק עושר והשמח בחלקו עוסק בעניין סוטה
"המושג של "מעילה" הינו ענין של סטייה, שינוי דרך ומהלך, ושיקור התפקיד. וכן אמרו חז"ל (ספרי, נשא ב): "אין מעילה בכל מקום אלא שיקור. וכן הוא אומר [בשבטי עבר הירדן שגלו תחלה] 'וימעלו באלקי אבותיהם' (דברי הימים א ה:כה), ואומר [בעכן] 'וימעלו בני ישראל מעל בחרם' (יהושע ז:א), ואומר 'וימת שאול במעלו אשר מעל בה'' (דברי הימים א י:יג), ואומר בעוזיה [שניסה לכהן במקדש]: 'צא מן המקדש כי מעלת' (דברי הימים ב כו:יח), ואומר [בסוטה] 'ומעלה בו מעל' (במדבר ה:יב). הא אין מעילה אלא שיקור". וכן בכל התרגומים, בכל מקום שנאמר "מעל", מתרגמים "שקר". וכן בעניין סוטה, תירגמו אונקלוס ויונתן (במדבר שם) "ותשקר ביה שקר". ובמסכת מעילה (יח.) אמרו: "אין מעל אלא שינוי [כלומר משנה את התפקיד והדרך ממה שציווה ה' לְמה שהאדם רוצה], וכן הוא אומר [בסוטה]: 'איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל' (במדבר ה:יב) [כלומר, שהיא שינתה מבעלה לגבר זר], ואומר (דברי הימים א ה:כה): 'וימעלו באלקי אבותיהם ויזנו אחרי אלהי עמי הארץ' [כלומר, שינו מעבודת הקב"ה לע"ז]". והמתבונן יראה שאשה המועלת בבעלה, או שמועלת בכלל בקדושתה ומפקירה את עצמה, נקראת גם "זונה", שמשמעה סטייה מן הדרך, שינוי אורח החיים שנצטוותה ללכת בו. ואשת איש שזינתה נקראת "סוטה", שסטתה מהדרך, כלומר שינתה את תפקידה (וכן אמרו בתורת כהנים, ויקרא פרשתא יא)."
ועיין שם וכן בעניין זה בפרק קבלת עול מלכות שמים דבר המתחיל "בני עלייה"(המוסב על ציטוט שהובא לעיל בתחילת הפרק) לקראת סוף הפרק.
ובעניין לקיית ירכה עיין אור הרעיון סוף עמוד פא-פב
וחז"ל אמרו בעניין כתיבת הספר ומחיתו אל המים המאררים בבמדבר רבה יא:יז וחולין קמא עמוד א "גדול השלום, שהשם שנכתב בקדושה, אמר הקב"ה: ימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם:  אִישׁ אוֹ-אִשָּׁה, כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר--לְהַזִּיר, לַיהוָה"
הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד בתוך פירוש המכבי שמות ב:טז בתוך ביאור "ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן"
"יש כאן גם רמז לנצחיות של עם ישראל, ושהקב"ה לעולם לא יפר את בריתו איתם, משום ששמו קשור בהם. כך אומר ילקוט שמעוני (שיר השירים ז, תתקצב): "'מלך אסור ברהטים' [כאן "רהטים" הם תלתלי השער, שהם נופלים כמו מים שנופלים ורצים ברהטים שליד הבאר] (שיר השירים ז:ו) -אמר לו הקב"ה: כביכול אסור אני ביניכם - בזכות מה? בזכות הריצות שרץ אברהם [עבור המלאכים], שנאמר (בראשית יח:ז): 'ואל הבקר רץ אברהם'". פירוש - דורשים "רהטים" מלשון "רהט", "ריצה", באהבה לעשות מצוה. מאחר שאברהם רץ לתת מרכושו ומעצמו בשביל מצות ה', זכה לברית עולם. ומכיון שכן, שמו של הקב"ה נקבע בישראל, ואינו יכול, כביכול, להפר את הברית ולכלותם, משום שדבר זה יהיה חילול שמו בעיני הגוים, שיפרשו אותו כחולשה וכחוסר יכולת מצד ה'.

המדרש שם ממשיך: "רבי לוי אמר: בזכות יעקב שכתוב בו 'ברהטים בשקתות המים'... ד"א... זה מלך מלכי המלכים, ואין 'אסור' אלא שבועה, שנאמר (במדבר ל:ד): 'ואסרה אִסָר', 'ברהטים' - אלו האבות שרצו לפָנַי כסוסים, ונשבע לאבות [שיהיו לו לעם עולם], שנאמר (דברים כט:יב): 'למען הקים אֹתך היום לו לעם... [כאשר דבר לך] וכאשר נשבע לאבֹתיך'. לפיכך איני יכול לעשות לעבור על שבועתו. וכן אתה מוצא, כשביקשו לפרוק עולו בימי יחזקאל, אמר... (יחזקאל כ:לב-לג): 'והעֹלה על רוחכם היוֹ לא תהיה... חי אני נאום ה' אלקים אם לא ביד חזקה... ובחמה שפוכה אמלוך עליכם'". כלומר, שמכיון שהקב"ה אינו יכול לבטל את הברית משום חילול שמו, א"כ הוא לא יתן לישראל להיפטר ממנה ולהיות ככל הגוים ולהיכחד, אלא בעל כרחם ימלוך עליהם. ונכון שלא ייכחדו, אבל יעברו עליהם יסורים נוראים מתוך חמת ה', רח"ל.

נ"ל לפרש "מלך אסור ברהטים", כלומר בתלתלים, שהכוונה היא לתפילין שעל ראש כל יהודי. וזאת כוונת רש"י שם, האומר: "שמו של מקום קשור בתלתלים, שנאמר (במדבר ו:ז): 'כי נזר אלקיו על ראשו' [של הנזיר]". כלומר, שמו של ה' קשור בשמם של ישראל - קידוש שמם הוא קידוש שמו, וחילול שמם הוא חילול שמו. וכסמל ממשי לזה, ציווה הקב"ה על ישראל את מצות תפילין, שהיא מראה את בחירת ישראל לעם נבחר ונצחי כתוצאה מהברית ביניהם לבין הקב"ה, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות ו.): "'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויָראו ממך' (דברים כח:י)... אלו תפילין שבראש". בזה שהתפילין שבראש, שהם גלויים, הם הלבוש היומיומי של היהודי, נודע בגלוי ובפומבי שהקב"ה הוא אלקי ישראל. וא"כ הקב"ה כביכול חייב להיות חזק ועז ולעשות את היהודי חזק ועז, שהרי שמו קשור בשם ישראל. ומשום כך אמרו (ברכות שם): "ומנין שהתפילין עוז הם לישראל...".

הפסוק בנזיר "כי נזר אלקיו על ראשו" (שהביא רש"י שם), מורה על עקרון גדול שיש במגמת המצוות: קדושה ופרישה מהחומרנות. שהשורש "נזר", פירושו - לפרוש, לגדור, להגביל, כמו בפסוק (ויקרא טו:לא): "והזרתם את בני ישראל מטֻמאתם". וכן הנזיר הוא אדם שפורש מיין ומשֵכָר, כמו שכתוב (במדבר ו:ג): "מיין ושכר יזיר". וזה בא מהמלה "זר", כלומר, שהוא עושה את החפץ או את הפעולה זר לעצמו, ואינו מתעסק בו. וכן נזר, שהוא עטרה או כתר, כופה על האדם התנהגות מסוימת, מכיון שהוא לובשו ובני אדם מסתכלים עליו ומצפים ממנו שתהיה לו התנהגות מעולה, ודוקא משום כך, אם אדם כזה חוטא, הרי זה חילול השם. ובמשכן, לגבי השלחן, כתוב (שמות כה:כג-כד): "ועשית שלחן עצי שטים... ועשית לו זר זהב סביב". ויפה יפה כתב שם הכלי יקר: "וכן אמרו רז"ל (אבות ו:ד): 'ואל תתאוה לשלחנם של (מלכים) [שרים] כי שלחנך גדול משלחנם וכתרך [נזרך] גדול מכתרם'. 'ועשית לו מסגרת' שיסגור בעד התאוות, שלא יהיה לו פתח פתוח אליהם אלא יסגור בעדם ויתן להם קצבה... כי הסוגר בעד תאוותו הרי הוא בן חורין ומלך, לאפוקי הפורץ גדרו, לעולם הוא עני בדעתו [כלומר, בנפשו]". וע"ש עוד, ויאכלו משם ענוים וישבעו. ואומר שמות רבה (לד:ב): "לומר לך - אם אדם זוכה, נעשים לו [כתרי תורה, כהונה ומלכות] זֵר, ואם לאו - זָר". והוא זוכה לזה דוקא בזכות זה שהוא עושה את התאוה זָר ולא זֵר. ככל שהוא נעשה שפל ופרוש יותר, כך הוא מתרומם ומתרחב ברוחניות. והוא צריך לדעת שרק בה' יש בטחון, וכל השאר הוא זָר לנו. מכל זה יוצא, שהנזר של היהודי - התפילין - הם סמל של פרישה, וגם סמל של מלכות, של בן חורין אמיתי."
וכן באור הרעיון פרק על עול מלכות שמים (ועיין שם)
"כלל הגדול שלמדנו כאן הוא, שבדיוק כמו נכסיו, כך כל הכשרון וכל הנוי והיופי שיש לו לאדם, אינם שלו, אלא הם מתנה ופקדון מהקב"ה שהוא בעל העושר והכשרון והנוי והאומנות, ועתיד הוא לקחת בחזרה את שלו במיתת האדם. ולא נתן הקב"ה לאדם את כשרונותיו ואת יופיו ואת סגולתו הטבעית ואת ההצטיינות האמנותית אלא כדי לכבד את שם ה' ולפארו בעולם, וגם כסמל ליופי ולהוד ולהדר הנפשי שברא הקב"ה בעולם ושהוא רוצה שיזכה בו האדם. ודוקא הסגולה הטבעית והכשרון האלקי שנתן לאדם כדי שישפיל את עצמו בפני הקב"ה על ידי נתינת כבוד ופאר לה', הופכים על ידי גאותנותו ועל ידי האנוכיות שבו לנשק המגונה ביותר - התנשאות וגסות הרוח.

כך הביאו חז"ל (נזיר ד:): "אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחד שבא אלי מן הדרום, יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו, בני,מה ראית לשחת שער נאה זה? אמר לי, רועה הייתי לאבי בעירי, הלכתי לשאוב מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז יצרי עלי, וביקש לטורדני מן העולם. אמרתי לו, ריקה, מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, שסופך להיות רמה ותולעה? העבודה שאגלחך לשמים. עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו, כמותך ירבו נזירים בישראל. עליך הכתוב אומר (במדבר ו:ב): 'איש [או] אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה''". הרי הכלל לפניך. הנזיר, כמו האמן והחכם והגבור, וכל אדם שחונן על ידי בוראו בסגולה טבעית וביכולת נדירה ובהצטיינות, הוא נזיר או מצטיין לה'. הנוי והיופי והכח והחכמה והיכולת שלו לא באו אלא לשקף במעט שבמעט את כל התכונות האלה שמהוות את גדלותו האין סופית של הקב"ה, וככל שיבין האמן והמחונן את  עמקות מקצועו ואמנותו וכשרונו, ועד כמה הוא קטן ועלוב כנגד השלמות במגזר הזה, כך חייב הוא להשפיל את עצמו ולהיכנע לפני אמן כל. ודוקא הגאוה של המצטיין והמחונן מסגולות הקב"ה היא המכוערת והמסריחה ביותר. "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" יְבָרֶכְךָ יְהוָה, וְיִשְׁמְרֶךָ. יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ.יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם.וְשָׂמוּ אֶת-שְׁמִי, עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וַאֲנִי, אֲבָרְכֵם."
ברכת כהנים
הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד בתוך פירוש המכבי שמות פרק ב:יב
"כה וכה. המלה "כה" מוקדשת לקידוש השם, ולישועת ה', ולהבסתו את האויב. פעמים אין ספור קשור "כה" ל"צבאות", כמו כאשר נאמר "כה אמר ה' צב-אות" או "כה אמר ה' צב-אות אלקי ישראל". ואמר הקב"ה במצות ברכת כהנים: "כה תברכו את בני ישראל..." (במדבר ו:כג) (*וכו' ועיין שם*)...הנה, יצרה התורה מעמד של כהן, שהוא מברך את ישראל בציווי ה' (במדבר ו:כג): "כה תברכו את בני ישראל". ונראה לי פשוט, שהמלה "כהן" נבחרה ע"י הקב"ה מחמת דמיונה למלה "כה". ויתכן שהיא מראה על שני ה"כה" שמסמלים את אדנות ה' צב-אות על הזמן ועל המקום, ולכן במלה "כהן" יש רמז לשני "כה", שכל אחד הוא 25 בגימטריא, וסך הכל "נ" - 50 (וכן "כל" בגמטריא 50, לומר, שה' שולט על "כל"). והוא הרכיבם ביחד במלה "כהן", כלומר, שני ה"כה" שביחד הם "ן".

הכהן הוא שמשרת ומשמש כעבד לפני רבו. כך נאמר (בראשית יד:יח-יט): "ומלכי צדק מלך שלם... והוא כהן לא-ל עליון ["והוא משמש קדם א-ל עלאה" - תרגום אונקלוס], ויברכהו ויאמר: ברוך אברם לא-ל עליון קֹנה שמים וארץ". כאן אנו רואים, שכהן לה' הוא האדם שמתחיל בהבנה שה' הוא קונה שמים וארץ - מקום, זמן, הכל. ומה פירוש "קונה"? הוא אדוניו ובעליו, כי קנה את הכל בזה שיצר את הכל (כדברי רש"י: "ע"י עשייתן קנאן להיות שלו"). וכהן זה הוא עבד הא-ל, ושמו של האדון נקרא עליו, שהרי מה שקנה עבד קנה רבו, משום שהעבד הוא רק ידו של רבו.

הכהן בישראל הוא זה שהוקדש לשרת את ה' בבית קדשו, ורק אדם כזה זכאי לשים את שם ה' על העם, כמו שכתוב: "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם" (במדבר ו:כז). ואמרה התורה (שמות כח:א): "ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי", ואמרו על זה חז"ל (ילקוט שמעוני, שמות כח, שעט, ע"פ התנחומא): "'אשרי תבחר ותקרב' (תהלים סה:ה) -אשרי מי שבחרו הקב"ה אע"פ שלא קרבו; ואשרי מי שקרבו אע"פ שלא בחרו... אשרי אהרן בכפליים, שבחרו הקב"ה וקרבו, שנאמר (שמואל א ב:כח): 'ובָחֹר אֹתו מכל שבטי ישראל לי לכהן', וכתיב 'ואתה הקרב...'". אם כן, אהרן והכהנים נבחרו "לכהנו לי", להיות משרתים ומשמשים ועבדים לעבודת ה'. הם קנויים כעבדים לא-ל עליון, קונה שמים וארץ, והם מעידים כל יום על כל-יכולתו, ושהוא א-ל צב-אות.

הנה, הקב"ה ציווה לכהן לברך את בני ישראל כל יום, כמו שאמרה התורה (במדבר ו:כג-כז): "דבר אל אהרן ואל בניו לאמר: כה תברכו את בני ישראל, אמור להם: יברכך ה' וישמרך; יאר ה' פניו אליך ויחֻנך; ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם". ואמרו על זה חז"ל (סוטה לח:): "אמר ר' יהושע בן לוי: מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים? שנאמר 'ושמו את שמי...'". ופירש רש"י: "תלה הכתוב הדבר בהן [בכהנים], להיות [ע"י] ברכה זו שימת שמו על עמו; ולא עשאה צורך ישראל אלא צורך מקום". כלומר, שהשימה של שמו לא לצורך ישראל היא אלא לצורך ה'. וקשה להבין מה אומרים כאן הגמרא ורש"י. ההסבר קשור למה שאמר ר' עקיבא (חולין מט.): "ר"ע אומר: למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, מפי גבורה לא למדנו [כלומר, אבל שהקב"ה עצמו מברך את ישראל אותה שעה - לא למדנו]. כשהוא אומר 'ואני אברכם', הוי אומר כהנים מברכין לישראל [בשלוש הברכות שברכו], והקב"ה מסכים על ידם".

נראה לי לפרש את כל זה על פי דברי חז"ל (ברכות ז.): "תניא, אמר ר' ישמעאל בן אלישע [הכה"ג]: פעם אחת נכנסתי [ביוה"כ] להקטיר קטורת לפני ולפנים [בקודש הקדשים], וראיתי אכתריאל י-ה ה' צב-אות, שהוא יושב על כסא רם ונשא, ואמר לי: ישמעאל בני, ברכני. אמרתי לו: יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין. ונענע לי בראשו". ויש לשאול: א) מדוע נקטו כאן דוקא בכינויים האלה: "אכתריאל", "י-ה", "ה' צב-אות"? ב) מדוע ביקש הקב"ה מהדיוט, מאדם, ברכה? וכי הקב"ה צריך ברכה? ג) מדוע בחר רבי ישמעאל דוקא בברכה זו? ואם תאמר שזה משום שהיא כעין התפלה שהקב"ה מתפלל, כפי שהגמרא שם מביאה את תפלתו, מ"מ יש לשאול, מדוע מתפלל הקב"ה דוקא תפלה זו? ד) מדוע נענע לו הקב"ה בראשו, והסכים שזאת הברכה שהוא רוצה?

כל זה קשור גם לקושיא על פירוש רש"י לברכה האחרונה של הכהנים: "ישא ה' פניו אליך", שרש"י מפרש (במדבר שם): "יכבוש כעסו". וזה תמוה, שהלא הביטוי "לשאת פנים" בא לציין אדם שהוא מתבייש ושכועסים עליו, ומשום כך הוא מוריד את פניו ואת עיניו, ואינו יכול להסתכל - מרוב בושה - בעיני מי שכועס עליו, כמו שאמר אבנר לעשהאל (שמואל ב ב:כב): "...למה אַככָה ארצה ואיך אשא פני אל יואב אחיך", כלומר, יואב יכעס על אבנר ואבנר לא יוכל לשאת את פניו; ואילו לפי פירוש רש"י, ולפי הסגנון, הקב"ה מוריד את פניו כאן בכעסו (לולא הברכה המיוחדת) כאילו הוא נכלם ומתבייש!

התשובה לכל זה נעוצה בכלל שחילול בני ישראל הוא חילול השם, וקידוש בני ישראל ונצחונם הם קידוש השם ונצחונו של הקב"ה. לכן, ברכת כהנים באה כברכה גם לבני ישראל וגם לה', שהרי כל זמן שהקב"ה כועס ומעניש את ישראל בנגיפה בפני אויביהם ובנפילה בידם, וכ"ש בגלות שהיא שיא הבושה והעונש, הרי גם כבוד בני ישראל מחולל וגם כבוד ה' מחולל, משום שהגוים אומרים: איה נא אלקיהם! ולכן הכהנים מתפללים אל ה' לסלוח לישראל ולהביא להם נצחון על אויביהם אע"פ שאינם ראויים לכך, וכמו שאמר יחזקאל (לו:כב): "לא למענכם אני עֹשה בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם". הכהן מזכיר את שם ה' בכל ברכה, ובכך הוא שֹם את שם ה' על בני ישראל, ואומר לה': הרי שמך נקרא על בני ישראל, ואם לא תעזור להם ולא תצליח את דרכם, הרי גם אתה תהיה מחולל, משום ששמך נקרא עליהם.

זאת הכוונה ב"ישא ה' פניו אליך": שאע"פ שה' הוא הכועס, ולכן פניך ירודות, הרי גם פניו ירודות כביכול, משום שגם הוא נכלם ע"י הגוי. ומשום כך אומר הכהן: "ישא ה' פניו" - שיכבוש ה' את כעסו ויסלח לך, ואז ישא גם את פניו, ששניכם תתקדשו, ותיפסק הכלימה. ומשום כך מתאוה הקב"ה לברכת כהנים, משום שלמעשה היא ברכה גם בשבילו, וזאת כוונת רש"י באומרו שהוא "צורך מקום". וזאת כוונת ר"ע בדבריו הנ"ל, שמאחר שהכהנים מברכים את בני ישראל ושמים את שמו של ה' עליהם ומקשרים את שני השמות, א"כ הקב"ה כביכול חייב להסכים לזה כדי ששמו לא יהיה מחולל.

וזה הפירוש גם בסיפור על ר' ישמעאל, שהוא היה הכה"ג מיד לפני החורבן. הוא נכנס לקודש הקדשים ביוה"כ, כאשר הקב"ה יושב כמלך הדן את כל העולם, ויושב בביתו, בית המקדש, על כסא רם ונשא, והוא מוכתר דוקא אז בכינויים המשקפים את מלכותו ואת כל-יכולתו, דהיינו "כתריאל" - כתר ה', וכן "ה' צב-אות" - שמראה על שלטונו על כל הבריות. והקב"ה ידע שבעוד זמן קצר עתיד הוא להחריב את ביתו, ובזה כביכול גם הוא יושפל ולא יֵשֵב עוד כמלך ושמו יחולל, וכמו שאומרת הגמרא (ברכות ג.), שכאשר ישראל אומרים "יהא שמיה רבה", אומר הקב"ה: "אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו", ואומר שם המהרש"א: "ובזמן שבית המקדש קיים קראו להקב"ה מלך, אבל בזמן שגלו קראו אב ולא מלך, כביכול שאינו מלך שאין הכסא שלם אז". והקב"ה האריך אפיים 40 שנה, והזהיר כל הזמן את ישראל, בתקוה שיחזרו בתשובה ולא יצטרך להחריב את ביתו ולחלל את שמו. וגם ר' ישמעאל ידע את זה, ולכן כאשר ביקש הקב"ה ממנו ברכה, הוא הבין שהקב"ה מתאוה לברכה כמו ברכת כהנים, ולכן בירכו בברכה שהיא ברכה לישראל, ושעל ידיה יימנע חילול שם ה'. ומאחר שר' ישמעאל כיוון לרצון ה', נענע ה' בראשו.

ומאחר שהברכה של הכהנים, הברכה של "כה תברכו", היא ברכה של קידוש השם ונקמה ונצחון על אויבי ישראל, שיביאו לישראל שלום אמת של ידיעת ה' בכל העולם, ציוותה התורה שיהיה דוקא כהן משוח מלחמה, שיאמר ליוצאים למלחמה: "שמע ישראל... אל תיראו ואל תחפזו... כי ה' אלקיכם ההֹלך עמכם... להושיע אתכם" (דברים כ:ג-ד). ואמרו על זה חז"ל (סוטה מב.): "מאי שנא 'שמע ישראל'?... אפילו לא קיימתם אלא קריאת שמע שחרית וערבית אי אתם נמסרין בידם". והטעם הוא, שק"ש היא הצהרת אמונתנו בה' שהוא כל יכול והוא יכול לעשות הכל, ובזכות האמונה אנחנו נושעים. עוד נ"ל, שלכן אמרה הגמרא שהכה"ג אינו משמש כמשוח מלחמה, אלא כהן "שיש ממונה על גביו" הולך למלחמה, משום שמשוח מלחמה מסמל קבלת עול מלכות שמים.

על ברכת כהנים, אומר תנחומא (נשא ט): "'כה תברכו' - זה שאמר הכתוב (שיר השירים ג:ז-ח): 'הנה מטתו שלשלמה - ששים גבֹרים סביב לה, מגבֹרי ישראל, כֻלם אחֻזי חרב...'. מהו 'ששים'? אלו ששים אותיות שבברכת כהנים. 'כלם אחזי חרב' - שכל אחד ואחד שמו של הקב"ה נזכר בו... 'איש חרבו על ירכו מפחד בלילות' (שם)... אפילו רואה אדם בחלומו החרב שלופה ונתונה בצוארו וקוטע את ירכו, משכים והולך לביהכנ"ס... ורואה הכהנים נושאין את כפיהם, החלום רע מתבטל ממנו". והכוונה פשוטה: כח ה' הוא שמגן על היהודי, ורק בו יש לבטוח, ואין לפחד משום גורם אחר; והברכה של הכהנים, ה"כה" שלהם, מעוררת את הקב"ה לנקום את נקמתו ולעזור לנו גם אם אין אנו ראויים לזה. ויש הוכחה לזה ולכל מה שכתבתי לעיל, מהתנחומא (שם ח): "אמר להם הקב"ה: אע"פ שאמרתי לכהנים שיהו מברכין אתכם, אני עומד עמהם ומברך אתכם. לפיכך הכהנים פורשין את כפיהם, לומר שהקב"ה עומד אחרינו. וכן הוא אומר (שיר השירים ב:ט): 'הנה זה עומד אחר כתלנו, משגיח מן החלֹנות מציץ מן החרכים'. מה 'משגיח...'? -בין אצבעות של כהנים. 'מציץ...' - בשעה שפושטין כפיהם". שוב יש כאן ההדגשה שגם הכהן וגם ה' מברכים את העם. ומדוע שניהם מברכים? משום שהברכה של הכהן היא גם לישראל וגם להקב"ה, וזה נותן לה' את הפתח להסכים לברכת הכהנים.

עוד נ"ל, שיש לזה ראיה ברורה ממה שאמרו בספרי (נשא מב): "כתוב אחד אומר 'ישא ה' פניו אליך', וכתוב אחד אומר (דברים י:יז): 'אשר לא ישא פנים'... כשישראל עושים רצונו של מקום, 'ישא ה' פניו אליך', וכשאין עושים... 'אשר לא ישא פנים'". ורמז הכתוב כאן בלשון המוזרה של "ישא פניו [של הקב"ה] אליך", במקום "ישא פניך", שנכון שמדינא לא ישא את פניך אם אינך ראוי לזה, אבל בגלל חילול שמו, ישא את פניו."
הרב שאול ידידיה שוחט (בעל התפארת שאול,והאהבת שאול ועוד) בהקדמה לאהבת שאול חלק א כותב:
מנהג רבותינו ה״ק בספריהם לקבוע ברכה בראש ספריהם
לקהלות ה״ק אשד ישכנו בתוכן למחזיקיהם ומנהג ישראל דין הוא
...ובודאי צריכים אנו לחקור ולדרוש ולהבין טעמו של דבר. לכן
נראה לי משום דלכאורא קשה מדוע בחר הש״י ברצותו לברך את עמו
ישראל דוקא על ידי הכהנים בני אהרן, והקטן שבהם זוכה מה דלא
זכה הגדול בישראל לברך את עמו ישראל. הנה הס׳ מצח אהרן על
התורה בהקדמה שלו תירץ משום בסוטה ל׳ח אמר ר״ יהושע בן לוי
אין נותנים כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין׳ ומרש״א בח״א פירש
ועל כרחך לא תנתן הברכה אלא לטוב עין׳ כי ברכת המברך תחול בפי
כוונת המברך והיא כוונת ברכת הכהנים לברך את עמו ישראל
באהבה דהיינו בכוונה ועין טוב ורצון הלב וכו׳ עכ״ל. הרי דעיקר
סגולת קיום הברכה טובת עינו של המברך, ומדה זו היא להיות אוהב
כל אחד מישראל כנפשו ממש מדה רמה היא ולא כל אדם זוכה לכך,
לכן בחר הש״י בכהנים שהם בודאי חפצים בלב שלם לברכתן של
ישראל מפני שאין לחם חלק ונחלה בארץ ישראל ומקור חייהם
ופרנסתם ממתנות כהונה מיד בני ישראל, ובודאי יברכו לבני
ישראל בלב שלם, כי בברכת ישראל יתברכו גם הם וברבות הטובה
ובתבואות אדמתם תתרבה התרומה והחלה ומעשרות ותצא הברכה
מן הלב ותתקיים עכ״ל, אבל באמת זהו ליתא(*ליתא- אין, וכאן במובן באמת זהו לא כך*).
 הא תינח(*תינח-פתיחה לקושיה הדבר נח במקרה הזה
 אבל מה בקשר למקרה האחר? *) בזמן דישראל
שרוין על אדמתן אבל בזמן הזה דאין לנו שום נחלה בארץ אכתי קשה
למה יברכו דוקא הכהנים את ישראלים, ועוד קשה אי משום האי
טעמא אם כן הרבנים וראשי ישיבות וכדומה המתפרנסים מהקהל
וברכתן בודאי יוצא מן הלב בטובת עין ורצון שלם מעוםקא דליבא׳
כי בהצלהת אנשי עדתם יוטב גם להם ולתורתם למה לא יברכו הם
הברכות כהנים
 ובאמת אם יברכו הם לישראל יעברו בעשה. עיין במ׳
אברהם סימן קכה׳ סק״א דהוי ברכה לבטלה אם יברכו ישראל בפני
.עצמן בלא כהנים בשם דרכי משה עכ״ל״ לכן נ״ל דהטעם הוא כן דאם
יברכו הרבנים וכדומה הא תינח אם יחזיקו אותם לרב ומ״ץ וכדומה.
אבל אם יארע איזה מחלוקה ח״ו כאשר מצוי בעו״ה, ואנשי קהלתם על
ידי המחלוקה ילא יפרנסו אותם כראוי אזי יהא הברכה של הרבנים
וראשי ישיבות אינה יוצאת מרצון הלב. אזי לא יהא חל הברכה שלהם
על ישראל, להכי צוה הש״י לברך דוקא להכהנים חדא משום
קדושת השבט שלא עבדו את העגל ועוד. לא מיבעיא אם יושבין על
אדמתן בודאי שייך הברכה לכהנים כדפירש הס״ מצה אהרן הנ״ל.
ואפילו בזמן הזה שאין אנו יושבים על אדמתנו מכל מקום צוה הש״י
לברך לכהנים דוקא שהם יברכו לישראל. ולא אדם אחר להראות לנו
איך להחזיק לתלמידי חכמים. כי באם שיחזיקו אותם בכבוד יהא
הברכה שלהם מקוים כי מלפנים היו הכהנים לרבנים כדאיתא(*כמו שנאמר*) בפ״
שופטים ובאת אל הכהנים הלוים וכו'. והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי
שמוע אל הכהן וכ׳ו. וצוה הש׳׳י לברך הכהנים את ישראל מפני
דהברכה שלהם הוא מרצון הלב כי ברבות הטובה לישראל יברכו גם
הם הכהנים והוא הדין גם עכשיו אם יחזיקו את הרבנים וכדומה
ותלמוד תורה אשר מהבל פיהם אנו חיים הברכה שלהם בודאי יקוים
לעולם, לכן מהאי טעמא(*מזה הטעם*) בחרו רבותנו הק׳ באיזה מקום לעמוד הברכה
.שלהם למחזיקיהם בהקדמת ספריהם להראות למחזיקים בידיהם כי על
ידי פרנסתם זכו לחבר את החדושי תורה שלהם כיששכר וזבולון שעשו
שותפות ביניהם שיששכר יעסוק בתורה וזבולון יפרנס אותם לכן מהאי
טעמא גם אנכי הצעיר מברך בכל לבבי ונפשי לכל עירות אשר עבדתי
בהן עבודת הקודש מנעורי ועד עתה, לערך עשרים וארבעה שנים והם " וכו' עיין שם מפרט את הקהילות.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"וּבְבֹא מֹשֶׁה אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד, לְדַבֵּר אִתּוֹ, וַיִּשְׁמַע אֶת-הַקּוֹל מִדַּבֵּר אֵלָיו מֵעַל הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל-אֲרֹן הָעֵדֻת, מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים; וַיְדַבֵּר, אֵלָיו"

הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד באור הרעיון פרק הבדלה בתוך ביאור מצות הדבקות :
"בית המקדש, שהוא הסמל לשיא האהבה והדבקות בה', כמו שנרמז בכרובים. הרי הכרובים היו מרכז המשכן והבית, שהרי כל המשכן והבית נבנו רק לצורך הארון, שהוא היה החשוב שבכלים, כמו שאמרו (שמות רבה לד:ב): "'ועשו ארון עצי שטים' (שמות כה:י) - מה כתיב למעלה? 'ויקחו לי תרומה' (שם:ב), מיד 'ועשו ארון עצי שטים'. מה התורה קדמה לכל, כך במעשה המשכן הקדים את הארון לכל הכלים". וכן כתב הרשב"ם (שמות כה:י): "שבשביל הארון שהוא עיקר של 'ועשו לי מקדש' הוצרך לעשות משכן". ועל הארון היתה כפורת, וממנה יצאו שני כרובים, ונאמר (שמות שם:כב): "ודיברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים". הרי ששם היה מרכז הקדושה בעולם, המקום הקדוש ביותר בקודש הקדשים. והקב"ה עשה את הכרובים לסמל של דבקות הקב"ה עם ישראל, כמו שלמדנו (יומא נד.): "בשעה שהיו ישראל עולין לרגל, מגללין להם את הפרוכת, ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה (רש"י - "'מעורים' - לשון דיבוק"), ואומרים להן: ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה". כלומר, הכרובים סימלו את אהבת הקב"ה וישראל כאילו היא אהבת זכר ונקבה, כמו שמתואר בשיר השירים, והיו דבוקים זה בזה דרך נס (ונ"ל שרמז לזה אפשר למצוא בדברי הימים ב ג:יב, שנאמר שם: "וכנף הכרוב האחד אמות חמש מגיע לקיר הבית, והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחר")."
ובאור הרעיון פרק אמונה וביטחון :
"כי הרי הארון הוא עיקר המשכן והמקדש, ובשבילו קבע הקב"ה את שניהם, וכמו שכתב הרשב"ם (שמות כה:י) וז"ל: "שבשביל הארון שהוא עיקר של 'ועשו לי מקדש' הוצרך לעשות משכן". והוא על פי חז"ל (שמות רבה לד:ב): "מה כתיב למעלה (שמות כה:ב) - 'ויקחו לי תרומה', מיד (שם:י) 'ועשו ארון עצי שטים'. מה התורה קדמה לכל, כך במעשה המשכן הקדים את הארון לכל הכלים". והסיבה לכך היא, שלוחות הברית וספר התורה היו בתוכו. הארון הוא החפץ היחיד שעמד מאחורי הפרוכת, בתוך קודש הקדשים, והקב"ה עשהו לחפץ הקדוש ביותר עלי אדמות, כאשר צימצם כביכול את שכינתו ודיבר אל משה מבין שני הכרובים, וכמו שנאמר (שמות כה:כב): "ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות...", וכן (במדבר ז:פט): "...וישמע [משה] את הקול מִדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין שני הכרובים וידבר אליו". הקב"ה עשה את הארון מקומו כביכול בעוה"ז, ובכך סימלו כסמל כל-יכולתו והבידוד והלבדיות שלו, סמל הבטחון בו בלבד, וכמו שאמר חזקיהו כאשר התפלל להקב"ה להציל את העיר מסנחריב (מלכים ב יט:טו):  "ה' אלקי ישראל יושב הכרובים אתה הוא האלקים לבדך לכל ממלכות הארץ, אתה עשית את השמים ואת הארץ".
אכן הארון היה מקום ה' בעולם, יושב הכרובים, והארון הפך לסמל של כל-יכולתו ובטחון ישראל בו. וז"ל חז"ל (פסיקתא דרב כהנא קכג.): "א"ר שמואל בר נחמני, כל מקום שנאמר אדון, עוקר דיורין ומכניס דיורין. בנין אב שבכולם: 'הנה ארון הברית אדון כל הארץ' (יהושע ג:יא) - עוקר כנענים ומכניס ישראל". הרי הארון מסמל את אדון כל הארץ, בוראו וקונו ואדונו, המוציא עמים מארצות - כנענים וישמעאלים, והמכניס עמים - ישראל, ואין ביד אדם לערער.
אך הארון מסמל יותר מזה, שהרי הוא גם מסמל את יכולתו של הקב"ה לשלוט על, ולשנות את, כל חוקי הטבע, חוקים שהוא חקק ויצר. וז"ל חז"ל (בראשית רבה ה:ז): "'ויאמר יהושע אל בני ישראל, גשו הנה' וכו' (יהושע ג:ט) - ר' הונא אמר: זקפן בין שני בדי הארון. אמר רבי אחא ברבי חנינא: סמכן בין שני בדי הארון. רבנן אמרין: צמצמן בין שני בדי הארון. אמר להן יהושע: ממה שהחזיקו שני בדי הארון אתכם, אתם יודעים ששכינתו של הקב"ה ביניכם". הקב"ה הפך את הארון לסמל שליטתו על חוקי הטבע, כי כאן המועט החזיק את המרובה, ואיפה? "בין הבדים", המוטות שבהם החזיקו הלוים את הארון כאשר נשאו אותו. וכן אמרו חז"ל (סוטה לה.): "וכיון שעלה האחרון שבישראל מן הירדן חזרו מים למקומן, שנאמר (יהושע ד:יח): 'ויהי בעלות הכהנים נושאי ארון ברית ה' מתוך הירדן ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה וישובו מי הירדן למקומם'... נמצא ארון ונושאיו וכהנים מצד אחד וישראל מצד אחד, נשא ארון את נושאיו ועבר... ועל דבר זה נענש עוזא, שנאמר (דברי הימים א יג:ט): 'ויבֹאו עד גורן כידון וישלח עוזא את ידו לאחוז את הארון'. אמר לו הקב"ה: עוזא, נושאיו נשא - עצמו לא כל שכן! 'ויחר אף ה' בעוזה ויכהו שם [האלקים] על השל' (שמואל ב ו:ז)...".
הרי גם כאן שלט הארון על חוקי הטבע כאשר נשא את נושאיו, ובכך הפגין את חוק האמונה והבטחון לעם ישראל: אין הארון של הקב"ה צריך נושאים, אלא הוא נושא את עצמו וגם את כל אלה שכביכול נושאים אותו. ומשום כך אסור היה לשאת את הארון בעגלה, כי אין הארון צריך שום עזרה, כי הוא נושא את עצמו. אך הקב"ה גזר שישאו את הארון בכתף, כדי להדגיש שאם ישראל ישאו את הארון על כתפם, כלומר יקבלו עליהם את העול והעומס של הארון, אז הוא ישא אותם תמיד."
ועיין שם עוד בעניין בדי הארון .
בפירוש המכבי שמואל ב פרק ב:כז בתוך ביאור ענייני המלחמה בין עבדי דוד ועבדי איש בושת הרב כותב בתוך דברי יואב שמשיב לאבנר שאם לא היה מתחיל במלחמה באותו בוקר (עיין בפרק ב)"כי אז מהבֹקר [כבר היה] נעלה העם איש מאחרי אחיו — היו שני המחנות נפרדים בשלום כראוי לאחים. כאן יואב אומר "נעלה העם", ורוה"ק מרמזת בזה על השכינה ששרתה על הכפורת מעל הארון, וקול ה' דיבר מבין שני הכרובים, עם פני תינוקות — "ופניהם איש אל אחיו" (שמות כה: כ), סמל האהבה והאחוה, כמו שכתוב (שם: כב): "ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפֹרת מבין שני הכרֻבים". וביחזקאל (ט: ג,ט) כתוב: "וכבוד אלקי ישראל נעלה מעל הכרוב... ויאמר אלי: עוֹן בית ישראל ויהודה גדול במאד מאד ותִמָלא הארץ דמים...". ע"י האהבה והאחוה, ישראל נעלה, מתרומם ומתקדש. אבל ע"י שנאת חנם, השכינה נעלה ומסתלקת וישראל מושפל."

יום שבת, 11 במאי 2013

פרויקט פרשת השבוע של הימין האמיתי במדבר

בס"ד שהשם יעזרנו וישמרנו

:
מוזמנים להצטרף לימין האמיתי  

                                                             
 פרשת במדבר

                                     
 "תִּפְקְדוּ אֹתָם לְצִבְאֹתָם"

רש"י בבמדבר א:א כותב:

"מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנאן. וכשנפלו בעגל מנאן לידע מניין הנותרים. כשבא להשרות שכינתו עליהן מנאן.
באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד באייר מנאם"


והרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד מסביר את לשון תפקדו בתוך פירוש המכבי. שמות פרק ג פסוק טז:

"לשון "פקד" מורה על "זכירה", כמו בפסוק (ירמיהו ג:טז): "ולא יזכרו בו ולא יפקֹדו". ויש עוד הוראות בלשון "פקד", וכולן מבוססות על המובן של "זכירה". המשמעות השניה של "פקד" היא לספור ולמנות, כמו בפסוק (במדבר א:ג): "מבן עשרים שנה ומעלה... תפקדו אֹתם לצבאֹתם". ועוד, שהספירה באה כדי לזכור כמה נמצאים. גם להיעדר דבר משתמשים בלשון "פקד", כמו בפסוק (שם לא:מט): "ולא נפקד ממנו איש"; כי גם היעדר דבר מתגלה ע"י ספירה וזכירה. "פקד" הוא גם לשון פקדון, כמו בפסוק (ויקרא ה:כג): "או את הפקדון אשר הָפְקַד אִתו". וגם זה קשור למובן של זכירה, משום שבעל הפקדון זוכר את פקדונו ויחזור לקחת אותו; וכן, הנפקד מניח את הפקדון במקום שיזכור איפה הוא נמצא. "פקד" בא גם במשמעות של ציווי, כמו בפסוק (תהלים יט:ט): "פקודי ה' ישרים". וכן קצין ושר נקרא "פקיד" משום שמינו אותו ובחרו בו לתת את הפקודות, שנאמר (בראשית מא:לד): "ויפקֵד פקִדים על הארץ". וגם פקודה היא זֵכר, זכר לְמַרותו ולשלטונו של המושל; והפקיד או המפקד ממוּנה להזכיר את גזירותיו לעם".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


וַיִּהְיוּ, כָּל-הַפְּקֻדִים--שֵׁשׁ-מֵאוֹת אֶלֶף, וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים; וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת, וַחֲמִשִּׁים. וְהַלְוִיִּם, לְמַטֵּה אֲבֹתָם--לֹא הָתְפָּקְדוּ, בְּתוֹכָם


הרמב"ן זצוק"ל נותן טעמים מדוע היה צריך מפקד:

"ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם וגו' כל יצא צבא בישראל - הוצרך הכתוב להגיד מספר הכלל לאחר שהגיד הפרטים, כי נצטוה משה ואהרן שידעו מספר מפקד העם, וידעו מספר כל שבט, כי כן דרך המלכים במנותם את העם. ולא הבינותי טעם המצוה הזאת למה צוה בה הקב"ה, כי היה צורך שיתיחסו לשבטיהם בעבור הדגלים, אבל ידיעת המספר לא ידעתי למה צוה שידעו אותו. אולי להודיעם חסדו עליהם כי בשבעים נפש ירדו אבותיהם מצרימה ועתה הם כחול הים...
ויתכן שנאמר עוד, כי היה זה כדרך שהמלכות עושה בבואם למלחמה. כי עתה היו מזומנים ליכנס לארץ ולבא במלחמה עם מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ועם השאר כולם, כמו שאמר (להלן י כט) נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה', והיו משה והנשיאים צריכין לדעת מספר חלוצי צבא המלחמה וכן מספר כל שבט ושבט ומה יפקוד עליו בערבות מואב במערכות המלחמה, כי התורה לא תסמוך על הנס שירדוף אחד אלף. וזה טעם " כל יוצא צבא בישראל ", כי המנין מפני צבא המלחמה ועוד שיחלק להם הארץ למספרם, וידע כמה חבלים יפלו להם מן הארץ הנכבשת להם. כי לולי דבר המרגלים היו נכנסים שם מיד"
ועיין שם (במדבר א:מה)


וע"פ זה נקשר עוד מדברי הרב כהנא זצוק"ל הי"ד בעניין לשון תפקדו ,והקשר למלחמה בתוך פירוש המכבי שמואל ב פרק ב:ל בתוך ביאור הקרב בין עבדי דוד המלך עליו השלום ועבדי איש בושת בן שאול עליהם השלום:

"וַיִפָקדו מעבדי דוד תשעה עשר איש ועשהאל. איך העוונות מביאים עלינו את הטרגדיה! הרי הקב"ה הבטיח שאם נלך בדרכיו נצא למלחמה ולא יפול אפילו איש אחד, כמו שקרה במלחמת ישראל במדין (במדבר לא: מט): "עבדיך [שרי הצבא] נשאו את ראש אנשי המלחמה... ולא נפקד ממנו איש". וזה כאשר בני ישראל יוצאים למלחמת מצוה על פי רצון ה', לעשות את פקודיו — אז לא נפקד איש מהפקודים (נ"ל שמשום כך נקראו יוצאי הצבא במלחמת המצוה ההיא "פקודים" — משום שעשו את פקודי ה'). אבל כאשר יוצאים למלחמה שלא ברצון ה', ועל אחת כמה וכמה כאשר יש שנאה בין ישראל, אז בוודאי נפקדים יהודים. כך אמרו במלחמת האחים בין בנימין לשאר השבטים אחרי מעשה פילגש בגבעה (שופטים כא: ג): "...למה ה' אלקי ישראל היתה זאת בישראל, להִפָקֵד היום מישראל שבט אחד". ויש ללמוד מזה גם ענין עצום של בטחון: אם סומכים על הקב"ה ולא על הגוי, לא רק שה' יצילנו גם אם אין ההגיון סובל את זה (כגון, כשלכאורה אין מספיק נשק), אלא אף לא יפלו יהודים! ועוד יותר: אילו היו הגונים, לא היו צריכים להשתמש בכלי זיין.
כאן נפלו עשרים איש מעבדי דוד, כי הקב"ה ציווה שבני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה יֵצאו לצבא, שנאמר (במדבר א: ג): "מבן עשרים שנה ומעלה כל יֹצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאֹתם...". אלה שיוצאים למלחמת ה' הם קדושים ומצווים ומופקדים בפקודות ה'. והפסוק בא לרמוז, שכאשר ישראל נלחמים מלחמה שאינה מלחמת ה', נופלים יוצאי הצבא מבן עשרים".

ועיין שם עוד בביאור עניין המלחמה ההיא ומשמעותה ועיין עוד בהבדלת הלויים בפרשת אמור.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"וְהַזָּר הַקָּרֵב, יוּמָת"

הרב מאיר כהנא זצוק"ל הי"ד באור הרעיון פרק החיים והמוות מבאר בתוך ביאור מורא המקדש והמשכן:

"מורא המקדש הזה היה יסוד בבנין המשכן ולאחר מכן בבית המקדש. משום כך, ציווה הקב"ה גם על הלויים וגם על הכהנים להיות שומרי המחנות, לבל יגיע זר למקום הקודש האסור עליו. וגם הלויים היו מוגבלים, וגם הכהנים, עד שרק לאדם אחד, הכהן הגדול, היה מותר להיכנס לקודש הקדשים, מקום נוראוּתו של הא-ל הנורא, ואף הוא רק פעם אחת בשנה. מורא מקדש זה היה הסמל המוחשי והמעשי למושג האדיר של יראת ה', שבלעדיה לא יכולים עולם והאדם ולקיים את תפקידם: קידוש השם וקבלת מלכות שמים. לכן ציווה ה' על שבט לוי במדבר את השמירה על מורא המשכן, כמו שנאמר (במדבר א:נ-נא): "ואתה הפקד את הלוים על משכן העדות ועל כל כליו... וסביב למשכן יחנו; ובנסֹע המשכן יורידו אֹתו הלוים ובחנֹת המשכן יקימו אֹתו הלוים, והזר הקרב יומת". ופירש האבן עזרא (שם:נג): "שלא יקרב אל המשכן אחד מעדת בני ישראל וימות, וזה טעם 'ולא יהיה קצף' (שם) כעוזא שנגע בארון". ועוד נאמר (במדבר ג:ז): "ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבֹד את עבֹדת המשכן". ואמרו חז"ל (במדבר רבה א:יב): "יכול המצוה על הלויים אבל אם עשו ישראל רשות? תלמוד לומר 'והזר הקרב יומת'". וכן הכהנים נצטוו לשמור את משמרת הקודש ואת משמרתם, כמו שנאמר (במדבר יח:ז): "ואתה [אהרן] ובניך אתך תשמרו את כהֻנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרֹכת ועבדתם... והזר הקרב יומת". ותירגם יונתן (שם א:נא): "וחלוני דיקרב יתקטיל באישא מצלהבא מן קָדָם ה'"".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "וַיָּמָת נָדָב וַאֲבִיהוּא לִפְנֵי יְהוָה בְּהַקְרִבָם אֵשׁ זָרָה לִפְנֵי יְהוָה"


הרב מאיר כהנא שם מסביר שאדם חייב להיות נאמן לתפקידו ולא לשנות ממה שהשם ציווה,ואפילו אם הוא עושה את זה מאהבת השם ומתוך התלהבות, חייב להיות ירא שמים ולקבל עול מלכות שמים:

"כאשר הקב"ה רוצה להפגין את גדלותו ואת נוראוּת שמו, וגם את טהרת צדקתו ומשפטו, אינו נושא פנים אפילו לצדיקים. הוא המית את שני בני אהרן, נדב ואביהוא, שצדיקים היו (ולא רק שהמית אותם, אלא אף לקח את נשמתם ביום השמחה הגדול והמקודש ביותר, יום חנוכת המשכן), וכמה צער נגרם לאהרן אביהם ולאלישבע אמם! עיקר חטאם היה שמתוך התלהבותם ושמחתם נכנסו לפנַי ולפנים, לקודש הקדשים, והקריבו אש זרה לקטורת, והכל בכוונה לשבח את ה' ולשמוח בו. כך אמרו חז"ל (תורת כהנים, שמיני, מכילתא דמילואים לב): "'ויקחו בני אהרן' (ויקרא י:א) - אף הם בשמחתם, כיון שראו אש חדשה [כמו שנאמר שם (ט:כד) "ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח... וירא כל העם וירֹנו ויפלו על פניהם"], עמדו להוסיף אהבה על אהבה [כלומר, להוסיף עוד אש כדורון לה', מתוך אהבתם את ה']. 'ויקחו' --- כיון שראו אביהם נכנס הוא ומשה, והקטירו קטורת ויצאו ונראית שכינה וירדה אש מן השמים, אמרו: אף אנו נעשה כן ותרד אש על ידינו...". אין קיחה אלא שמחה" (כמו שנאמר [ויקרא כג:מ, בענין חג הסוכות]: "ולקחתם לכם ביום הראשון", וכמו ש"קיחה" בסוכות היא רק בשמחה, כך "קיחה" אצל בני אהרן). וכן אמרו חז"ל (ויקרא רבה כ:ח): "בשביל ד' דברים מתו בניו של אהרן על הקריבה [לפנַי ולפנים], ועל ההקרבה [של קטורת שלא נצטוו], על אש זרה, ועל שלא נטלו עצה זה מזה". וכל מה שעשו עשו מתוך התלהבות ואהבת ה' ורצון להיות קרובים אליו. וכך אמרו במדרש הגדול שם: "'ויקריבו לפני ה' אש זרה' (שם י:א).
אך הקב"ה ידע שאין מדה יותר גדולה ויסודית לישראל ולאדם בישראל לשם הבנת וביצוע תפקידו בעולם, יותר מיראת ה'. על יראת ה' נבנה המבנה של תורת ה', ומי שיזלזל ביראת ה' ומי שלא יעמוד ברעדה וברתת ובזיע לפני הקב"ה, לעולם לא יגיע למדרגות של קבלת עול מלכות שמים, ואהבת ה', וקדושה וכו' שהן מדות האדם כפי שרצה הקב"ה לבוראו. משום כך, ציווה הקב"ה (כפי שכבר בארנו) לבנות משכן ומקדש שיהיה סמל ממשי ומוחשי, שיראו אותו וירגישו אותו, ושיהיה בתוכם, כדוגמת העולם האמיתי כפי שרצה הקב"ה ליצור אותו. לשם כך, ציווה הקב"ה לעשות את קודש הקדשים, ששם יהיה מקום שכינתו וששם יצמצם את כבודו ואת נוכחותו כביכול בעולם הזה. כמה היה צריך האדם לרעוד ולפחד לגשת אל מקום כבודו! ... פרשת נדב ואביהוא נקבעה ע"י הקב"ה לאזהרה נצחית ולזכרון עולם למורא מקדש וליראת ה'. לשם כך, לפני פרשת מינוי הלויים לשמור את משמרת המשכן, נסמך הפסוק (במדבר ג:ד): "וימת נדב ואביהוא לפני ה' בהקריבם אש זרה לפני ה'...". וז"ל חז"ל (במדבר רבה ה:ד): "'וידבר ה' אל משה ואל אהרן' (במדבר ד:א) - אמר ר' לוי, מה עסקו של אהרן נזכר כאן? אלא שהוא נותן רמז לבני קהת ואומר להם: תנו דעתכם שלא לנהוג בקלות ראש ולהיכנס אצל הארון. אם נהגתם בו בקלות ראש, לִמדו מבני אהרן. אמר, בני אהרן בשביל שנכנסו שלא ברשות מה כתיב בהן? 'ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם' (ויקרא י:ב). אף אתם תנו דעתכם שלא יגיע לכם כשם שהגיע לבני אהרן. לפיכך הוא כתב: 'וידבר ה' אל משה ואל אהרן'". כלומר,ה הפסוק בא להודיענו את סיבת מותם, שלא מתו אלא על שנכנסו לקודש הקדשים והקריבו שם אש זרה, ולא יראו ברתת ובזיע מלהיכנס למקום קדשו. ועשאם הקב"ה זכר עולם לחומרת מורא ויראת ה', על ידי זה שהוציאם מן העולם, וכל העם יראו וייראו. אמרו חז"ל (מדרש הגדול, ויקרא י:ב): "'וימותו לפני ה'' - איסי בן יהודה אומר: לא מתו בני אהרן אלא כדי לקדש שמו שלמקום, ושלא ליתן פתחון פה לכל באי העולם, שלא יאמרו שלא שרתה שכינה באוהל מועד אלא בערפל, שהרי נדב ואביהוא נכנסו לפני ולפנים ולא הוזקו. משל למה הדבר דומה, למלך שבנה פלטורין ושיכללה וקבע כסא בתוכה. נכנס אחד מבני פלטין, נטל כתר ונתן בראשו וישב לו על כסאו. אמר המלך: אם אני מאריך פני עם זה, עכשיו כל בני פלטרין שלי עושין לי כך, ונמצא כבודי מתמעט. מיד אמר לספקלטור וחתך את ראשו ונפלה חלושה. במקורבין, ק"ו במרוחקין. כך, כיון שנכנסו נדב ואביהוא לפני לפנים, אמר הקב"ה: אם אני מאריך פני עם אלו, עכשיו כל אחד ואחד מישראל עושין לי כך ונמצא כבודי מתמעט, אלא ימות נדב ואביהוא ומאה כיוצא בהן ואל יתמעט כבודי אפילו שעה אחת... במקורבין, קל וחומר במרוחקין. ועליהם ועל כיוצא בהן נאמר (איוב לד:יט): 'אשר לא נשא פני שרים ולא נִכר שוע לפני דל כי מעשה ידיו כולם'".
בוא וראה, ידידי, את חומרת יראת ה', וכן את הכלל היסודי בחיים שכבר ביארנו: לפעמים, כדי ללמד לבני אדם מושג ורעיון אדיר ויסודי שיקדש את שמו, מקצר הקב"ה את חייו של אדם וממית אותו, ואין בזה אכזריות כלל וכלל. כי מחד גיסא, החיים בעוה"ז קצרים וחולפים מהר מהר, ואינם אלא חיי שעה ולא חיי עולם, ומי שנפטר בגיל צעיר, למרות שזהו יגון ואסון לקרוביו וליקיריו, למעשה אין זה אלא יציאה מן העולם שנים מועטות לפני שהיה צריך לצאת ממילא. ומאידך גיסא, מי שהקב"ה ממית אותו כדי ללמד לדורו ולעמו ולָעולם לקח אלוקי שיקדש את שם ה', מתעלה במיתתו וזוכה לדברים גדולים. כך אמרו חז"ל (ויקרא רבה ב:א): "עשרה נקראו יקרים... מיתתן של חסידים מנין? 'יקר בעיני ה' המָוְתה לחסידיו' (תהלים קטז:טו)". הרי, שחסידיו המתים לקדש שמו יקרים הם ויקרה מיתתן. וצער גדול היה לו להקב"ה על כך שהמית את נדב ואביהוא שהיו צדיקים, כמו שאמרו חז"ל (במדבר רבה ב:כג): "'וימת נדב ואביהוא לפני ה'' (במדבר ג:ד) - בכמה מקומות נכתבה מיתת נדב ואביהוא; מלמד שהיה צער לפני המקום עליהם, שהיו בני אהרן חביבים, וכן הוא אומר: 'בקרובי אקדש' (ויקרא י:ג)". וכן (ויקרא רבה כ:י): "מלמד שהיה קשה לפני הקב"ה כפליים מאביהן". וכן (ספרי, פנחס קלז): "ר"א המודעי אומר: בא וראה כמה צדיקים חביבים לפני הקב"ה, שבכל מקום שמזכיר מיתתם שם מזכיר סרחונם, וכל כך למה? לפי שלא יהיה להם פתחון פה לבאי עולם לומר מעשים מקולקלים היו בהם בסתר לפיכך מתו, וכך, בארבעה מקומות מזכיר מיתתן של בני אהרן ובכל מקום שהוא מזכיר מיתתן מזכיר סרחונם, להודיע שלא היה בהם אלא זו בלבד".
ודע, שבכל ארבעת המקומות שהזכיר ה' את סרחונם של נדב ואביהוא, הוא מצביע על האש הזרה שהקריבו בקודש הקדשים, שזה היה חטאם, כפי שראינו מדברי חז"ל שהבאנו למעלה. א"כ מה יאמר מי שסובר (ויקרא רבה יב:א): "ממה שמצוה את אהרן ואמר לו (ויקרא י:ט) 'יין ושכר אל תשת' אנו יודעין מתוך כך שלא מתו אלא מפני היין", וכן מי שסובר (עירובין סג.): "לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן, מאי דרוש? 'ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח' (ויקרא א:ז); אמרו, אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט" (ולזה התכוונו חז"ל במדרש שהבאנו לעיל "שלא נטלו עצה זה מזה", שלא נטלו עצה לא ממשה רבם, ואף לא התייעצו ביחד על חומרת הענין)? התשובה היא, שמ"מ הכל קשור לחטא העיקרי של כניסה לפני ולפנים לשם הקטרת האש הזרה, שכל מה שעשו היה בגלל להט השעה, ששמחו והתלהבו ורצו גם הם להיות מאלה הנכנסים למקום כבודו. אותו היום היה יום שמחה כיום בריאת שמים וארץ (מגילה י:), ושתו יין לקידוש ולקדושה ולשמחה, כמו שנאמר (תהלים קד:טו): "ויין ישמח לבב אנוש". וכאשר ראו את האש יורדת, התלהבו ופעלו לפי ההלכה שמצוה להביא גם מן ההדיוט, ובזה רצו להדגיש את הקשר בין קדושת ה' לקדושת האדם. וכל זה בא מתוך רצון להיכנס למקום כבודו ולהתייחד בקודש הקדשים ולהקטיר לה' קטורת לרצון, וכמו שאמרו חז"ל (מדרש הגדול, שמיני י:א): "כיון שראו אביהם נכנס הוא ומשה והקטירו קטורת, ויצאו ונראית שכינה וירדה אש מן השמים, אמרו: אף אנו נעשה כן ותרד אש על ידינו...". מ"מ, למדנו שעיקר המעשה שעליו מתו היה הכניסה לקודש הקדשים כדי להקטיר שם את האש הזרה, וכל שאר הדברים שעשו נבעו רק מהרצון לעשות מעשה זה.
אע"פ שנדב ואביהוא היו צדיקים ורצו להתקרב להקב"ה, מ"מ התוצאה של המעשה שלהם היתה פיחות ביראת וכבוד ה'. והקב"ה עשה אותם דוגמה נצחית וזכרון עולם ליסוד הגדול של יראת ה' ע"י מורא המקדש."
ועיין שם עוד.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר.   אַל-תַּכְרִיתוּ, אֶת-שֵׁבֶט מִשְׁפְּחֹת הַקְּהָתִי, מִתּוֹךְ, הַלְוִיִּם.   וְזֹאת עֲשׂוּ לָהֶם, וְחָיוּ וְלֹא יָמֻתוּ, בְּגִשְׁתָּם, אֶת-קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים:  אַהֲרֹן וּבָנָיו, יָבֹאוּ, וְשָׂמוּ אוֹתָם אִישׁ אִישׁ עַל-עֲבֹדָתוֹ, וְאֶל-מַשָּׂאוֹ.   וְלֹא-יָבֹאוּ לִרְאוֹת כְּבַלַּע אֶת-הַקֹּדֶשׁ, וָמֵתוּ


הרב מאיר כהנא שם:

ואמרו חז"ל (ירושלמי, ביכורים ב:א): "עשו להם דבר של תקנה, שלא יזונו עיניהם מבית קודש הקדשים". וכן (תנחומא, במדבר כב): "'אל תכריתו את שבט' - זה שאמר הכתוב... (משלי כב:כב) 'אל תגזָל דל כי דל הוא', מדבר בשבטו של לוי. וכי דלים היו?... שהיו דלים מן המנין. למה? שהיה הארון מכלה אותן. לפיכך הקב"ה מצוה את משה ואומר: 'אל תכריתו את שבט משפחות הקהתי'". וכן (במדבר רבה ה:ט): "רוצה אתה ללמוד באיזה ענין מתין בני קהת? צא ולמד מן המקרא הזה: 'ולא יבואו לראות כבלע [את הקֹדש ומתו]', מלמד כשהיו באין לטעון את הארון היו מפרקין את הפרוכת מפניו והיו זנים עיניהם מן הארון...".
ואמנם כך היה עם אנשי בית שמש, אחרי שהחזירו הפלשתים את ארון ה' שנשבה, כמו שנאמר (שמואל א ו:יט-כ): "ויך באנשי בית שמש כי ראו בארון ה' ויך בעם שבעים איש חמשים אלף איש [כלומר, שבעים איש שכל אחד שקול כחמשים אלף, כמו שפירשו חז"ל בסוטה לה:]... ויאמרו אנשי בית שמש: מי יוכל לעמוד לפני ה' האלקים הקדוש הזה". הנה, לפני כן לא יראו מהארון, והסתכלו בו (וכמו שתירגם יונתן: "דחזו ארונא דה' כד גלי"), ואף נהגו בו בבזיון, כמו שאמרו חז"ל (סוטה לה.): "קוצרין ומשתחוים", כלומר, לא הפסיקו את עבודתם אלא המשיכו לעבוד, ודרך אגב גם השתחוו. ואילו אחרי המכה הגדולה הזאת, פחדו ויראו. מכאן אנו למדים שני כללים: שהמכה הנוראה מכניסה יראת ה' באדם, ושהיה צורך שיתמנו הלויים על המשכן לשָמרו מכל זה, ורק הלויים יכלו להתקרב לעבודת הפריקה והטעינה ולכל מלאכת המשכן המוטלת עליהם, ולא איש זר מישראל.
עוד אמרו חז"ל (במדבר רבה שם): "'ולא יבואו לראות כבלע' וגו'... אם רואין בארון כבלע הזה שהוא נופל מן העין [כלומר, כהרף עין], מיד הם מתים. תדע מאנשי בית שמש... הוֵי, לא הרג... אותם אלא אנשי בית שמש על שראו בארון". כל כך חמורה היא יראת ה', עד שהקב"ה הנציח את המושג הזה באופן ממשי ומוחשי, בעונש שהגיע עד כדי מיתה של ישראל שלא נזהרו בה.
הקשר בין יראת ה' למורא הארון והמשכן והמקדש ברור מדברי חז"ל (במדבר רבה שם): "אמר הקב"ה: כשם שעשיתי לבני קהת על שהיו יראים אותי, כיבדתים וחילקתי להם כבוד והזהרתי עליהם להציל ממוות נפשם, כך כל מי שהוא מתיירא ממני אני מכבדו ואיני מכרית שמו מן העולם". הרי שיש מידה כנגד מידה: מי שירא את ה', ייזהר שלא להיכנס למקום יראתו, וכן דוקא מי שירא את ה' נבחר להיות זה ששומר על המשמרת ושנכנס למקום שאסור לזר מישראל להיכנס לתוכו. ומשום כך נבחרו הלויים למשימה זו, כי הם היו יראי ה' במובן המלא והשלם של המלה, בזה שיראו מהקב"ה ולא עבדו ע"ז במצרים, ובזה שמסרו את נפשם על קידוש שמו כאשר לא היססו להרוג את קרוביהם במעשה העגל, כמו שאמר להם משה (שמות לב:כט): "מלאו ידכם היום לה'". ואכן מלאים היו ביראת וקידוש השם. וז"ל חז"ל (במדבר רבה א:יב): "'ואתה הפקד את הלוים' (במדבר א:נ)... שכל מי שהוא מקרב אותי אני מקרבו. הם קירבו עצמן לי, שנאמר (שמות לב:כו) 'ויאמר [משה] מי לה' אלי, ויאספו אליו כל בני לוי'. הן קירבו אותי ואני מקרבן, 'והיו לי הלוים' (במדבר ג:יב). ולא עוד, אלא לפי שנמצאו עמי נאמנים, ששמרו אזהרתי 'לא יהיה לך אלהים אחרים' וגו' (שמות כ:ג), לפיכך הן ראויין שיהיו נאמני ביתי, 'ואתה הפקד את הלוים' וגו'. וכן הוא אומר (תהלים קא:ו): 'עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי'. את מוצא, כל מי שנדבק בדבר, המקום אוהבו לעולם. שכן אתה מוצא ביהושע שנדבק בעמלק ועשה בו כתורה וכמצוה.... ואף השבט הזה בדקתיו ונמצאו שמורים ונתנו נפשם על קדושת שמי, שנאמר (שמות לב:כז-כח) 'שימו איש חרבו... ויעשו בני לוי כדבר משה...'. [וכן] (דברים לג:ט) 'האומר לאביו ולאמו'. אף כן אני מקרבן ועושה אותן בני פלטירי ואני מאמין קדושתי ותשמיש ביתי עליהם". משום כך, הופקדו בני לוי למשמרת גם במקדש, כמו שאמרו חז"ל במדרש לקח טוב, על הפסוק (במדבר א:נ) "המה ישאו את המשכן... והם ישרתוהו": "'ישאו את המשכן' - במדבר; 'והם ישרתוהו' - בא"י"."

יום שני, 6 במאי 2013

חומות טיפשות שוברים אבן אבן: מעמד האישה ביהדות

בס"ד שהשם ישמרנו ויעזרנו
© כל הזכויות שמורות : מותר לצטט מהפוסט אך ורק במסגרת התגובות של בלוג זה, על אתר חיצוני שמעוניין להעתיק לצורך ביקורת ספרותית וכדומה לבקש רשות.

חומות טיפשות שוברים אבן אבן:

מעמד האישה ביהדות

 פוסט זה יהיה ראשון בסדרת פוסטים בס"ד

הקדמה לסדרה:

לשתי הרעות החולות במדינת ישראל המנסות להשפיע את תרבות המיעוט שלהם על הרוב,השמאל מחד גיסא,ותנועת הכפרנות מאידך גיסא,יש מנהג מגונה מאד שבו כדי לא להכנס איתך לדיון ישיר שבו טענותיהם לא כ"כ מחזיקות מים, כדי להשפיע על דעת הקהל, הם יתקפו אותך בעקיפין! במקום לתקוף את גוף הטיעון,הם תמיד בוחרים לתקוף את גוף הטוען. כלבי השמירה של הדמוקרטיה כהגדרתם את עצמם, התקשורת - מוכיחה את זה היטב, אין שום סוג של דימוניזציה שבה יבחלו כדי לשכנע את הציבור שאדם או קבוצה שהם לא מחבבים הם הדבר הכי מגונה בעולם . מחד גיסא, כדי לנסות כך לגרום לאוחזים באותם דעות שהם מושא שנאתם - להתקפל, הם ינסו לגרום לו לרגשי נחיתות (פשיסט! גזען! נאצי! חשוך! פרימיטיבי! וכן הלאה..) ומאידך גיסא,המטרה העיקרית היא, לגרום לאלו שבתווך, לחשוש לתמוך בדעות שמייצגים מושא שנאתם ... בשני המקרים,מושא שנאתם העיקרי, היא היהדות.
לכן, כל האמור בסדרת(בס"ד) הפוסטים האלו היא יתאים היטב מול שתי התאומות שצמחו מאותה גינת לענה כפרנית, השמאל, והאתאיזם.

1. היחס לנשים ביהדות:

אין כמעט נושא בו היהודי סופג יותר ביקורת שכושלת במין סקנדום קוויד בלתי נלאה מאשר התחום בו דרכי המערב - מושא אהבתם של האחיות הסוררות , ודרכי היהדות,מתנגשים. ובפרט - בכל הקשור לאופי החיים שהאחיות רוצות לחיות,ולכפות אותו גם על מי שאינו מעוניין,כשחוד החנית הוא - שינוי סדרי בראשית ה'פרימיטיביים', נשים טובות כגברים הן (מי חולק?) וכדי להוכיח זאת, הן יעבדו כגברים,יתלבשו כמו גברים(גם אם אינם מעוניינות)או כפרוצות(כי גופן שייך להן!) ואוי לך,אם תעמוד בדרך של הקדמה !
כמובן... שהיהדות איננה מסכימה, ומשום כך, בעיניהן של האחיות, זה בלתי קביל,ומשום שבמלחמה וטיפשות אין חוקים! תנו לחצוצרות הדימוניזציה לנגן את תו האימה !
היהדות מוצגת -מעל כל גבעה רמה שמכיל אולפן טלווזיה, מתחת כל עץ רענן המכיל אולפן רדיו,ומתחת כל עיטו של פרופסור שמאלני שצריך להתחמק באופן אלגנטי ובלתי רלוונטי - כשובניזם טהור, בו האישה מדוכאת, מעמדה שפל אין כמוהו, היא בעצם בית חרושת לתינוקות שכדאי שתדע גם לנקות אחרת עלולה לקבל מכות...וכמובן שהיא חייבת להתלבש איך שבא לגברים כדי שגברים יוכלו לשלוט על עצמם. 
לא כאפולוג'יסט אני בא, את כפפות האיגרוף לבשתי,לשם "עֲנֵה כְסִיל... פֶּן-יִהְיֶה חָכָם בְּעֵינָיו" משלי כו:ה .
נביא את דברי היהדות באמת,ונפריך באופן עקבי הדורש קריאה בלבד מצד אלו שעומדים בתווך (ובתקווה שבקוראים יהיו מנציגי האחיות שיסכימו לבחון באופן אובייקטיבי את הממצא כהוויתו) את טענות הכסילים :
(הערה: מטבע הדברים,קצרה היריעה להקיף את כל המקורות במסגרתו של פוסט,נביא מעיקר הדברים,ונתמודד עם טיעונים עיקריים)
אדם צריך להיות אוהב את אשתו  כגופו ולכבדה יותר מגופו (ע"פ יבמות סב ב)
ונביא מרמב"ם בהלכות אישות טו:יט :
 "וכן ציוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו; ואם יש לו ממון, מרבה בטובתה כפי הממון.  ולא יטיל עליה אימה יתרה; ויהיה דיבורו עימה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגז".
-שמא האחיות יצעקו " מה זאת אומרת לא יטיל אימה יתירה?! מותר לו להכותה! נכון! רק קצת! ידענו שאתם שוביניסטים מסריחים!"
אז זהו...שלא...ניתן למהר"ם מרוטנבורג (תשובות המהר"ם מרוטנבורג ,פא בדפוס פראג) להסביר :
    "והמכה את אשתו מקובלני שיש יותר להחמיר בו מבמכה את חברו דבחברו אינו חייב בכבודו ובאשתו חייב בכבודה ודרך הגויים בכך, אבל חלילה וחלילה לשום בן ברית מעשות זאת והעושה יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מיני רידוי ואף לקוץ (לקצוץ,לחתוך) את ידו אם רגיל בכך..."
הכוונה היא דווקא הדרכה לגבר ! כוונתו של הרמב"ם ,כפי שמסביר המגיד משנה,היא על פי מה שנאמר בגיטין דף ו עמוד ב:
"אמר רב חסדא לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו...אמר רב יהודה אמר רב כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו סוף הוא בא לידי שלש עבירות גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת"
ומסביר רש"י שם שאדם שבני ביתו מפחדים ממנו, יפחדו ממנו,ומכך יגיע לכל הדברים האלה, למשל, גילוי עריות - שאשתו תפחד לומר לו שלא טבלה בזמן שיש קור גדול,והיא עדיין תהיה נידה מכיוון שלא טבלה.שפיכות דמים - מכיוון שהיא תחשוש ממנו,היא עלולה לברוח מפניו וליפול מגשר למשל. וחילול שבת - שבגלל האימה ממנו,עלולה להדליק נר או לבשל לאחר שנכנס שבת,כיוון שתחשוש מתגובתו אם יראה שדבר כלשהו לא נעשה.כאשר הכל באשמתו ... לכן, על אדם להיות זהיר , לא להיות כעסן,ולא לאיים על בני ביתו,וכמובן לא על אישתו.אלא,כפי שכתב הרמב"ם זצו"קל,יהיה דיבורו עימה בנחת וכו'.
נמשיך עם הרישא:  במה אדם מכבדה יותר מגופו למשל ? 
לא מעט דברים, למשל "האישה קודמת לאיש – לכסות"  (הוריות יג עמוד א) ז"א לעניין בגדים היא קודמת לו בסדר.
רבים המקורות בעניין,ומכיוון שפוסט לא יכול להיות יותר מדי מאסיבי, נמשיך לעוד עניינים:
-האחיות ודאי יטענו : כל זה טוב ויפה(או שמא יחפשו גם בזה את המכוער הלא קיים) אבל מה זה שווה שאתם מכבדים אותה בעוד שאתם רואים אותה כיצור שנולד להיות בור ונועד להיות כלי לילודה?
ניתן לחז"ל לענות:
"נתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש" נידה מה עמוד ב
"כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה
בלא שמחה דכתיב(לומדים ממה שכתוב) (דברים יד) ושמחת אתה וביתך
 בלא ברכה דכתיב (יחזקאל מד) להניח ברכה אל ביתך
 בלא טובה דכתיב (בראשית ב) לא טוב היות האדם לבדו
 במערבא אמרי(בארץ ישראל אומרים) בלא תורה בלא חומה
בלא תורה דכתיב (איוב ו) האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני(רש"י מסביר שזו האישה,"עזר כנגדו" והמשמעות שללא עזרתה לא יוכל לשמר את התורה אשר למד כי יהיה טורח בלעשות הכל לבדו בצרכי ביתו)
    בלא חומה דכתיב (ירמיהו לא) נקבה תסובב גבר(הכוונה שהאישה היא כחומה המסובבת סביב הזוג ומגינה עליו)
רבא בר עולא אמר בלא שלום דכתיב (איוב ה) וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא" יבמות סב עמוד ב ויעויין שם.
ז"א , בלי אישה, גבר לא שלם ובקיצור "ביתו זו אשתו"(יומא  ב עמוד א) ,היא הבית של האדם, לולא האישה,הוא חסר. היהדות לא טוענת שאישה וגבר שוים הם,כפי דעת הכופרים,היא טוענת שהם משלימים זה את זה , כל אחד מהם מיוחד,ושניהם צריכים זה את זה.
 ועם נקודה זאת,נגיע אל שורש המחלוקת.

2. שורש המחלוקת


-האחיות ודאי יזדעקו לומר "כל הכבוד ! ועדיין,היא אמורה להיות כלואה בביתו! ללא רצונות וללא שאיפות משלה,ללא יכולת בחירה, ובמריה למרר שעשאה כרצונו ! תלויה בחסדיו,ולפני כן,בחסדי גבר אחר ,אביה,אשר יכול להשיאה לכל הישר בעיניו ולא בעיניה ! כשגברים אחרים אומרים לה מה ללבוש !"
קל מאד להוציא מהקונטקסט .למשל כתב הרמב"ם "שאין יופי לאישה אלא לישב בזווית ביתה, שכך כתוב "כל כבודה בת מלך, פנימה (תהילים מה,יד)" הלכות אישות יג:יד. אך מגמתו אינה לומר שלא תצא בכלל, אלא כפי שכתב בעצמו לפני כן מסעיף יג "לפי שכל אישה יש לה לצאת ולילך לבית אביה לבקרו, ולבית האבל ולבית המשתה לגמול חסד לריעותיה ולקרובותיה, כדי שיבואו הם לה--שאינה בבית הסוהר, עד שלא תצא ולא תבוא.אבל גנאי הוא לאישה שתהא יוצאה תמיד, פעם בחוץ פעם ברחובות"
ז"א, ודאי שהיא יוצאת מביתה, "כפי הצורך",לדברים אשר טובים, גמילות חסדים, ביקור משפחתה, וכדומה. הסיבה שראוי ,לפי היהדות, לאישה ,לשבת בזווית ביתה דווקא,ושזה כבודה ..הוא משום שה"בחוץ", היא השפעה לא טובה! ולא רק לאישה! גם לגבר! תפקידו של גבר הוא ללמוד תורה, ולפרנס את המשפחה(ואני כבר שומע את המרמור הפמניסטי,דקדוק העניות של עולם ההייטק ששכח שבעבודת כפיים העולם צעד אל עולם ההייטק,מהדהד תוך כדי הכתיבה) , לכך הוא יוצא לחוץ, גם לגבר אסור לשוטט ברחובות ללא סיבה מהותית!
חיצי הביקורת של האחיות מוסטות מהמטרה האמיתית, המחלוקת על מהות האדם ותפקידו בעולם, אל מטרה שנועדה ליצור הסחת דעת, איך זה בא לידי ביטוי מול השקפתם - מבלי להסתכל על ההגבלות הרבות שמוטלות על הגבר - ולהתמקד בהגבלות המוטלות על האישה ...כשהזכוכית מגדלת שופטת את ההגבלות בעיניים של תרבות אחרת, עם השקפת עולם שמעודדת אנשים לשוטט ברחוב, לתור אחר ההנאה העצמית,הבהמיות,וכל שאר מרכיבי המכלול של ההתפקרות ,החופש לעשות כרצונם,ולהשליך את עול מלכות שמים מאחורי גוום,היהודי לשעבר בעיניהם.
ובדיוק בגלל העול מלכות שמים,קבלת כל מצוות הקב"ה כפי שגזרם עלינו...המרובה יותר על הגבר במצוות מעשיות מאשר על האישה , הגבר מברך כל בוקר את הקב"ה " שלא עשני אישה" , ובדיוק בגלל זה מברכת האישה,"שעשני כרצונו" , אם האישה ממררת ,אין זה כי אם על אשר היא חייבת בפחות מצוות מאשר הגבר!(וכך מסביר רבי דוד אבודרהם "והנשים נוהגות לברך במקום שלא עשני אשה שעשני כרצונו, כמי שמצדיק את הדין על הרעה הבאה עליו" בספר פירוש הברכות והתפילות)
 האישה היהודיה האמיתית, לא ממררת על אשר אינה חופשיה כרצון הפוקרים לחופש מוחלט! האישה מודעת לכך שלה כאישה יש פחות מצוות - ועל כן היא מברכת על שעשאה כרצונו, והגבר מברך על שהקב"ה נתן לו יותר מצוות שלא עשאו אישה שחייבת בפחות! על שזכה להוולד עם יותר דרכים לעבוד אותו ולכוף את יצרו ולמעט את בהמיותו אשר האחיות הסוררות חפצים בה, בבהמיות הטהורה,בחופש המוחלט להתפקר,מעל הכל!
בענייני קביעת הגבר על האישה, ראוי לעיין באמת מה אומרים המקורות היהודיים
אע"פ שנהגו בעולם העתיק אבות להשיא את בנותיהן לישר בעיניהם,אולם דווקא ביהדות אנו מוצאים מגמה הפוכה,ונביא דוגמאות:
רמב"ם הלכות אישות ג:כה[יט] כותב :
"מצוה שיקדש אדם אשתו בעצמו, יותר מעל ידי שלוחו; וכן מצוה על האישה שתקדש עצמה בידה, יותר מעל ידי שליח.  ואף על פי שיש רשות לאב לקדש בתו כשהיא קטנה וכשהיא נערה, לכל מי שירצה--אין ראוי לעשות כן; אלא מצות חכמים שלא יקדש אדם את בתו כשהיא קטנה, עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה".
וכן בעניין הגבר "וכן האיש, אין ראוי לו שיקדש קטנה; ולא יקדש אישה עד שיראנה, ותהיה כשרה בעיניו" שם כו.
בשולחן ערוך אבן העזר סימן לז סעיף א כתוב "האב מקדש את בתו שלא לדעתה, כל זמן שהיא קטנה. וכן כשהיא נערה, רשותה בידו וקידושיה לאביה"
ומכל מקום, כרמב"ם, מוסיף שם סעיף ח "מצוה שלא יקדש בתו כשהיא קטנה, עד שתגדל ותאמר: בפלוני אני רוצה"
המצוה היא כפי שהרמב"ם כתב, מצות חכמים. וכך מוצאים בגמרא קידושין דף מא עמוד א "דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי אלעזר אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה"
וכן בסנהדרין דף עו עמוד ב
    "אמר רב יהודה אמר רב: המשיא את בתו לזקן, והמשיא אשה לבנו קטן וכו' עליו הכתוב אומר (דברים כ"ט) "למען ספות הרוה את הצמאה, לא יאבה ד' סלוח לו").
וכן את עצם השליליות בעניין אפשר ללמוד מהרוח של דברי חכמים במסכת נידה עמוד יג דף ב
 " והמשחקין בתינוקות מעכבין את המשיח"
ובגמרא ממשיכים ומבארים:
"משחקין בתנוקות מאי(מהו העניין ? מה זה משחקין בתנוקות?) היא אילימא משכב זכור בני סקילה נינהו (אם נאמר שמדובר במשכב זכור , הם בני סקילה, ואם כך מה זה בא לחדש לנו ?) ....אלא דנסיבי קטנות דלאו בנות אולודי נינהו(מדובר במי שמתחתן עם קטנות - שלא יכולות ללדת,על מנת לשחק , שדומה ללשון מצחק,הקשור לעניין עריות (יעויין בראשית רבה נג:א "דרש רבי עקיבא: (בראשית כא) ותרא שרה וגו', אין מצחק, אלא גלוי עריות"))
עם כל זאת ראוי להזכיר שהיו צדיקים ובני ישראל ישרים שכמובן הכירו וחששו לעניין ומכל מקום ברבות השנים בגלות  מתוך אילוצים כאלו ואחרים שהתחתנו עם קטנות. והסיבות היו רבות ונביא את התוספות בקידושין דף מא עמוד א דבר המתחיל "ואסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה" וכו'
"נוהגים לקדש בנותינו אפי' קטנות היינו משום שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו ואם יש סיפק ביד אדם עכשיו לתת לבתו נדוניא שמא לאחר זמן לא יהיה סיפק בידו ותשב בתו עגונה לעולם": 
ומכל מקום, זה לא הדין כרגע . ומאז חזרנו לארצנו, הרבנות הראשית(תקנות תש"י) קבעה "אסור לו לאדם מישראל לקדש לו אשה שהיא קטנה מגיל בת שש-עשרה שנה ויום אחד".
בעניין הגדרות הלבוש והצניעות :
ראוי להביא דברים מתשובתו המאלפת  של הרב בנימין זאב כהנא זצוק"ל הי"ד במכתב שנשלח לעיתון "נקודה" (מובא ב"טל בנימין" עמודים  84-85) תחת הכותרת "קצת צניעות..."  :  
"מי שקבע לנשים איך להתלבש, אמנם אינן הנשים עצמן, אך גם לא הגברים.מי שקבע זאת הוא הקב"ה.כן, זה שקבע לגבר להניח תפילין, לאשה לטבול במקוה,ולכולנו לשמור שבת ולאכול כשר - הוא זה שקבע גם שהנשים יתלבשו כך ולא אחרת . עד כמה שיש בדבר ,ללא ספק, משום חדירה לרשות הפרט, אין בדבר חדירה לרשות הפרט יותר מאשר החדירה לצלחת האוכל שלנו.את הזכות הזאת נטל הקב"ה לעצמו.
הקב"ה החליט מהטעמים השמורים עימו שהוא לא רוצה שהגברים, גם לא הנשים יחטאו בחטא הניאוף. אך הוא ידע שזה לא קל.אז הוא החליט בהכירו את הטבע האנושי, לאסור על נשים להתלבש בצורות מסוימות, כי זה עלול לגרום לגברים(שהם עדיין - לפחות עד תום המהפכה הפמניסטית - המושפעים העיקריים מעניינים שוליים כגון אלה) לחטוא ולהחטיא. כמובן עלולות נשים לחשוב שהכבלים שניתנים על בשרן, כדי שהגברים (למעשה, גם הן עצמן) לא יחטאו - אינם דבר הוגן. גם אני עלול לחשוב שהחובה שהוטלה עלי לשים מעקה בגג שלי כדי שאיזה לא יוצלח לא יעלה לשם ויחליט ליפול דווקא מהגג שלי, הוא לא לעניין. אבל בוראי הכריע שאני חייב לשים מעקה בגג כדי שאנשים לא יפלו , ושהאשה חייבת לשים מעקה בגופה כדי שגברים - ונשים בעקבותיהם - לא יפלו לתהומות החטא.אנו אמורים לקבל את הכרעות השם ברצון.
הנשים לא צריכות להרגיש מושפלות מכך שגברים חכמים שהקדישו את חייהם  ללימוד תורת השם ומחשבותיו דנים בענייני לבושן.זה לא מעשי שהנשים תכרענה בכך בעצמן.אחרי הכל , לאשה אין שום דרך להבין אילו חלקים בגפה , ובאילו נסיבות, מעוררות תחושות כאלו ואחרות אצל גברים. הנשים לא צריכות להרגיש מושפלות - כי מדובר בעניינים של חיים ומוות , שבהם אין מקום לסנטימנטים".
ו"דִּבְרֵי חֲכָמִים כַּדָּרְבֹנוֹת" קהלת יב:יא

3. סיכום

רבים רבים המחלוקות בעניין והמקורות התורניים שכנגד  מול המנסים להתנגח ביהדות כאילו הייתה סדין אדום, ונגעתי רק במקצתם במאמר זה,אך מספיק כדי לשאול :

אמת הדבר, היהדות, ודרכי המערב, סותרים זה את זה, בכמעט כל מושג בסיסי ומהותי בשתי הגישות, סתירה שאין עליה גישור.לאחיות הסוררות - לא באמת רלוונטי אם מעמד האישה ביהדות מחייב יחס טוב מצד הגברים,רלוונטי עבורם שזהו לא היחס המערבי לנשים.
את אלו- מושא נסיון שטיפת המח של האחיות הסוררות - שעומדים בתווך אני שואל  - האם אתם באמת סוברים, שהתיאור של האחיות הסוררות - את השקפת תורת ישראל וחכמי ישראל בעניין נשים - נאמן למציאות?
ודאי,ודאי,שהיהדות ודרכי המערב שונות הם(ממתי שקר ואמת אמורים להיות דומים? ), אבל האם ראוי שהם יציגו את היהדות כשובניסטית,אך ורק משום שאינה פמניסטית?
היהדות לא זה ולא זה, שובניזם זו נבילה,ופמניזם זו טריפה, ואנחנו בשם השם הולכים,ע"פ רעיונותיו ומידותיו. תורת אמת נתן לנו!
ואולי, רק אולי, עם אחוז ודאות הומוריסטי מסוים שהיה עולה לו לא הייתי שם מקל בגלגל החשיבה שלהם - יטענו הם שהפוסט שלי אינו רלוונטי , משום שאני מתארן כ'אחיות',ובכך מוכיח,שאני שובניסט...יעויין ביחזקאל פרק כג, תשובו נא לאלוקי ישראל אהלה ואהליבה..המחקות דרכי הגוים המודרניים המְחֻקֶּה (ע"פ פסוק יד מפרש מצודת ציון 'מלשון חקיקה וציור' )על עיתון ועל וידאו...המעגבות על דרכי עידן האורות , הרוצות מדינה מערבית דוברת עברית...